Olje- og energiminister Ola Borten Moe ønsker å plassere letebrønner utenfor Lofotoen allerede i løpet av 2013.

Skrevet .

Han er veldig opptatt av at det ikke er regjeringens politikk å bore i Lofoten i denne stortingsperioden, men Ola Borten Moe mener det er på tide å starte leteboringen i området.

– Jeg har anbefalt det jeg vil kalle en forsiktig, skrittvis videre utvikling. En tilnærming som vi kjenner godt fra norsk sokkel allerede. La oss i første omgang få mer aktivitet i allerede åpnet areal i det nordøstlige Norskehavet, inklusive åpnet del av Nordland VI, sier Borten Moe.
Han bekrefter overfor Teknisk Ukeblad at det etter hans personlige mening er på tide å starte leteboring i dette området.

– Dette kan skje fra høsten av. La oss gjennom dette legge til rette for noen letebrønner fram til 2020. Leteboringer er nødvendig for å finne ut hvilke ressurser som faktisk er i området, sier han.

– Etter min mening bekrefter de studiene som er gjort at det ikke er særlige miljømessige forhold som tilsier at vi ikke kan ha petroleumsvirksomhet i området.

Les hele saken her: http://www.tu.no/olje-gass/2013/01/15/borten-moe-vil-bore-i-lofoten-allerede-i-ar