Haugesund er blant de ti verst stilte kommunene i landet i arbeidsledighet. HN-direktør Egil Severeide har bedt NAV-sjefen om en analyse av ledigstallene i nordfylket.

Skrevet .

– Haugesund har lenge hatt en ledighet over snittet for fylket. De siste månedene har kommunen vært stabilt på  ti på topp lista i landet sammen med en rekke Finmarks-kommuner.

Karmøy ligger et stykke etter, mens de andre kommunene i regionen faktisk har en ledighet under landsgjennomsnittet. Vi vil vite hvorfor det er slik, og hva vi kan gjøre for å  bedre situasjonen i Haugesund, sier direktør Egil Severeide i Haugesundregionens Næringsforening.

Januar-statistikken fra NAV plasserer Haugesund på delt åttende plass på NAVs landstatistikk. 6.3 prosent er rekordhøyt og bare en rekke Finnmarks-kommuner samt kommunene Hyllestad i Sogn og Fjordane og Hitra i Sør Trøndelag har høyere ledighet.

Ingen andre bykommuner sliter med ledigheten som Haugesund.

– Vi vet noe, men ikke nok, sier Severeide. Vi vet bl.a. at det er mange arbeidsinnvandrere i Haugesund, og at de utgjør en stor del av de arbeidsledige. Byens posisjon som regionsenter kan også ha noe med ledigheten å gjøre, sier Severeide  som har bedt NAV-direktør Truls Nordahl om å gå bak tallene.

-Truls Nordahl har lovet å se nærmere på dette. Vi er begge enige om at et bredere faktagrunnlag kan gjøre oss bedre i stand til å aksjonere, sier Severeide.

Han finner det også interessant at de andre kommunene i regionen, delvis med unntak av Karmøy (4.9 %) klarer seg  godt i kampen mot ledigheten. Bare se her;

Suldal  1,0

Etne  2,4

Vindafjord  2,7

Sauda 2,8

Tysvær  2,8

Sveio 3,0

Bokn 3,2

Karmøy 4,9

Selv om sørfylket, som er hardest rammet av nedgangstidene i oljeindustrien, øker mest i ledighet, holder Haugesund fortsatt stand som «verstingen» i fylket.

Haugesund  6,3

Sandnes 5,8

Eigersund 5,3

Sola 5,3

Stavanger  5,0