Vindparkene popper opp på Jæren. I dag har NVE gitt konsesjon til Tellenes Vindpark AS, som blir nesten tre ganger så stor som Høg-Jæren energipark.

Skrevet .

Vindparken skal Zephyr AS bygge i heiene rundt Titania i Sokndal og litt inn i Lund i retning Voreknuten. Hovedadkomsten blir den samme som til Titania med tilbud om driftsorganisasjon i samarbeid med det regionale motorsportsanlegget på Kroheia.

NVE har gitt konsesjon for hele 200 MW samlet effekt. Antatt årsproduksjon på 520 GWh tilsvarer lys og varme til 27.000 eneboliger. Velges samme type vindturbiner som på Høg-Jæren, blir antallet 87. Hvis turbiner på 3 MW er mer egnet, blir parken bygd ut med inntil 67. Samlet investering vil ventelig komme på i overkant av to milliarder kroner.

Samlet skal det bygges ut over dobbelt så mye fordelt på fem vindparker i Bjerkreim og litt inn i Hå. Men målt som enkeltpark blir Tellenes den største i Rogaland og på delt 5. plass i Norge