Vi ønsker å være med å samarbeide om å lage en komplett mobil lommebok for våre kunder, sier administrerende banksjef i Haugesund Sparebank, Bente Haraldson Syre. (Foto: Haugaland Vekst)

- Målet er at kunden skal kunne bruke Vipps til all betaling og i alle situasjoner i fremtiden, sier lokal banksjef.

Skrevet .

I dag har det blitt kjent at over 100 banker går sammen og satser på Vipps som en felles mobil lommebok for hele det norske folk. Sammen skal de sørge for at Vipps leverer de enkleste og mest nyskapende betalingstjenestene til norske privatpersoner og bedrifter.

Vipps har hittil vært en del av DNB-konsernet, men legges nå inn i et frittstående selskap der DNB blir største eier. Inn på eiersiden kommer 15 selvstendige sparebanker, som også er deleiere i Frende Forsikring, Sparebank 1-alliansen, Eika-alliansen og Sparebanken Møre. Avtalen forutsetter godkjenning fra norske tilsynsmyndigheter, slik at samarbeidet inntil videre ikke vil få noen praktiske konsekvenser for bankkundene, heter det i en pressemelding.

– Målet er at kunden skal kunne bruke Vipps til all betaling og i alle situasjoner i fremtiden. Vi ser frem til å kunne realisere disse ambisjonene sammen med andre banker i det nye selskapet. Det innebærer at det kommer mye nytt og spennende allerede i 2017, sier administrerende banksjef i Haugesund Sparebank, Bente Haraldson Syre.

 

– Vipps, med sine 2,1 millioner brukere, har blitt veldig populær hos det norske folk som mobil betalingsløsning. Vi ønsker å være med å samarbeide om å lage en komplett mobil lommebok for våre kunder. Mobilbetaling forenkler betaling uten kontanter eller bankterminal, og gjennom dette nye samarbeidet vil Vipps bli enda bedre, sier administrerende banksjef i Skudenes & Aakra Sparebank, Alf Inge Flokketvedt.

 

– Vi ønsker å bygge en sterk norsk fintech-aktør som klarer å utvikle og levere enkle og trygge tjenester til lavest mulig kostnad. Når vi nå samler kompetanse og teknologi i ett selskap vil det være et stort løft for alle bankkunder i landet, sier banksjef Rune Ramsvik i Etne Sparebank.

 

– Dette er en historisk dag for Sparebanken Vest og norsk banknæring. Sparebankene i Norge har gått i front for samarbeid og teknologiutvikling til det beste for kundene i mange generasjoner, og bidratt til at norsk banksektor ligger langt fremme i internasjonal sammenheng. Vi viser nok en gang at vi evner å snu oss raskt, og Sparebanken Vest blir deleier i Vipps fordi vi tror Vipps har potensial til å være helt i front og levere verdens beste digitale lommebok, sier konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth.

 

Fakta:

Fakta om Vipps – Norges mest populære betalingsapp:

• Vipps har over 2,1 millioner brukere som gjennomfører 200.000 transaksjoner daglig.

• Over 30.000 bedrifter og lag har hittil tatt i bruk tjenesten.

• I løpet av 2016 har Vipps også lansert nettbutikkhandel, Vipps for bedrifter og Vipps Faktura.

 

 

Fakta om Vipps-aktørene:

• 15 selvstendige sparebanker med totalt over 900.000 personkunder som også er deleiere i Frende Forsikring. De er Sparebanken Vest, Sparebanken Øst, Sparebanken Sogn og Fjordane, Fana Sparebank, Helgeland Sparebank, Sparebanken Sør, Haugesund Sparebank, Etne Sparebank, Voss Sparebank, Lillesands Sparebank, Søgne og Greipstad Sparebank, Flekkefjord Sparebank, Spareskillingsbanken, Luster Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank. https://www.frende.no/no/Forsikring/Frende-Forsikring-distribitorer2/

 

• SpareBank 1-alliansen består av 16 selvstendige banker som til sammen er Norges nest største finansaktør. https://www.sparebank1.no/nb/bank/om-oss/om-banken.html

 

• Eika Alliansen består av 73 lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. Alliansebanken har ca. 1 million personkunder og 210 bankkontorer. https://www2.eika.no/eikagruppen/Om-Eikagruppen/Om-Eika-Gruppen/Om-Eika-Alliansen

 

• Sparebanken Møre er det ledende finanshuset i Møre og Romsdal. https://www.sbm.no/om-oss/om-sparebanken-more/om-oss-/292/0/

 

• DNB er Norges største og et av Nordens største finanskonsern med 2,1 millioner personkunder i Norge. https://www.dnb.no/om-oss/om-dnb.html