Et førtitalls spesialinviterte næringslivsledere og politikere fra nord og sørfylket skal på miniseminar og befaring på tre store næringsparker i Haugesundregionen førstkommende onsdag.

Skrevet .

Gjestene vil bli presentert for ledige næringstomter i næringsparkene på Norheim/Raglamyr, Gismarvik og Aksdal.

Ett viktig lokkemiddel blir billige tomter. I dag er det store prisforskjeller per kvadratmeter mellom sør og nord. Samtidig blir reisetiden trolig betydelig kortere på sikt.

– Dette er et framstøt for å gjøre aktører i sør oppmerksom på hva vi har av næringsparker i vår region. Vi mener disse parkene er attraktive etableringssteder nå, og ikke minst med tanke på framtidens planer om Rogfast og Hordfast, forteller ladm.dir. Egil Severeide i Haugesundregionens Næringsforening, som arrangerer treffet sammen med Haugaland Vekst.

Det er Haugaland Næringspark på Gismarvik i Tysvær som har tatt initiativ til framstøtet mot Stavanger-regionen.

– Først og fremst i forhold til det som skjer i Nordsjøen, med nye olje- og gassfunn. Vi har i hovedsak invitert aktører innen offshorerelatert næring, sier direktør Gunnar Stakkestad i Haugaland Næringspark til Haugesunds Avis.

Etter at konferansedelen er unnagjort, blir det omvisning i Gismarvik og Aksdal, før turen går videre til områdene til Haugaland Handelspark og Karmøy kommune langs den nye veien mellom Norheim og Raglamyr.

Næringsparken i Gismarvik har allerede en havn som er lansert som offshore- og forsyningsbase – med en 110 meter lang dypvannskai. Bak kaien rommer parken nesten 5.000 mål.

– Interessen er formidabel. Vi jobber nå med flere interessenter og det kan nok komme noen nyheter før året er omme, sier Stakkestad.

I Aksdal Næringspark, som satser på logistikk og storhandel, er det totalt 440 mål. To aktører er allerede på plass. Flere tomter er solgt.

Karmøy kommunes 137 mål like sør for den store rundkjøringen på Raglamyr skal også vises fram. Der er Posten/Bring i ferd med å etablere seg, men det er fortsatt mer å ta av.