Høyskolen Stord-Haugesund feirer i disse dager 20 års jubileum. Rektor Liv Reidun Grimstvedt gleder seg over å lede en aktuell og lokal høyskole med over 300 ansatte og 3228 studenter.

Skrevet .

Begivenheten  vil bli feiret på flere ulike sett ut over høsten. Første markering vil først være under studiestart 19. august da statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad åpner semesteret.

Høgskolen Stord-Haugesund ble opprettet 1. august 1994 etter en sammenslåing av Haugesund Sykepleierhøyskole, Stord Lærerhøyskole, Stord Sykepleierhøyskole og Statens Sikkerhetshøyskole. I år 2000 ble avdelingen for sikkerhet skilt ut som et eget as og bærer i dag navnet Resq.

Rektor liv Reidun Grimstvedt ved høyskolen trekker frem viktigheten av å ha en sterk høyskole for kommunene og næringsliv. Hele 69 % av ferdige kandidater blir rekruttert av lokalt næringsliv . Grimstvedt viser også til at av de studenter som kommer utenfra vår region, blir så mye som 47,6 % igjen som arbeidskraft i Rogaland og Hordaland. HSH er dermed med på å tiltrekker talenter til næringslivet.

På spørsmål om hvilke utfordringer og muligheter Grimstvedt ser for høyskolen i årene vi har foran oss svarer hun følgende» Den aller viktigste overordnete debatten i sektoren akkurat nå, er strukturdebatten. Akkurat som for 20 år siden, er det sammenslåing som er tema. Vi skal i høst svare Kunnskapsministeren på hvordan vi ser vår plass i et landskap av færre institusjoner. For regionen er det viktig at HSH ikke blir et rent underbruk av noen andre, men at vi fortsatt kan hevde kunnskapsbehovene lokalt. Vi har i vår strategiske plan Vestlandet som perspektiv og jobber for en sterk kunnskapsregion på Vestlandet sammen med universitetene i Stavanger og Bergen og høgskolene i Bergen, Sogn og Fjordane og Volda. Et tettere samarbeid med utdanningsinstitusjonene på Vestlandet vil kunne gi både en større bredde og samtidig en spissing»

Grimstvedt  mener at tendensen til sentralisering har vært en utfordring. En tenkning av at «one size fits all» uavhengig av lokale særegenheter er ikke veien å gå i følge HSH rektoren. «Vi ser det bl.a. ved at studieplasser og utdanningsstillinger over lang tid har vært tildelt de større byene. Dette er en trend vi håper nå er snudd. I dette arbeidet har våre lokale politikere vært svært sentrale, kanskje spesielt Bente Thorsen som sitter i Utdanningskomiteen» sier Grimstvedt til hninfo.

«En viktig politisk utfordring fremover blir også å legge forholdene til rette for samarbeid mellom høgskolen og industrien for å gi grunnlag for økt innovasjonstrykk og regional utvikling» avslutter en stolt og opplagt rektor ved Høyskolen Stord – Haugesund.

Bilde under: Rektor Liv Reidun Grimstvedt ved HSH

grimstvedt-rektor