Adm.dir. Arne Stenersen og Salt Ship Design hadde en flott stand under oljemessen i Stavanger tidligere i høst.

De er racere på skipsdesign. Salt Ship Design på Stord har vokst kraftig etter etableringen i januar 2012.

Skrevet .

I dag teller selskapet 26 ansatte i Norge og 47 i Polen (Gdynia).

– Suksessfaktoren er vår sterke drivkraft for design av fartøyer som er best for oppgaven de skal utføre, sier adm. dir. Arne Stenersen til Maritimt Forum.

Han viser til at skipet skal være et godt verktøy, kunne drives effektivt og utføre sikre operasjoner.

– Dessuten er vi uavhengige, føyer HR-sjef Gunny Sandvik til. Det betyr at Salt Ship Design ikke er knyttet opp mot spesielle verft og utstyrsleverandører.

For ikke lenge siden ble det kjent at Salt Ship Design designer seks AHTS-fartøyer for Maersk som skal bygges av Kleven.

I løpet av sin snart treårige historie har Salt Ship signert kontrakt på design av 14 skip.

På kundelisten står Østensjø Rederi, Eidesvik Offshore, Ugland Supplier, Vestland Offshore, Siem Offshore, amerikanske Helix Energy Solutions foruten altså en av verdens største rederigrupperinger, Maersk.

Gunny Sandvik understreker behovet for ingeniørkompetanse.

– Vi har tatt inn studenter i sommerjobb og rekruttert folk med bakgrunn fra Universitetet i Stavanger, Høgskolene i Bergen og Ålesund, og fra NTNU i Trondheim. Foreløpig har vi ikke fått søkere med bakgrunn fra HSH, sier hun