Westcon Group har inngått en intensjonsavtale om kjøp av samtlige aksjer i skipsverftet STX Norway Florø og STX Norway Design Florø. Det gir tilgang til større dokk, et moderne anlegg og en attraktiv geografisk plassering, skriver "Grannar"

Skrevet .

– Dette vil kunne skape nye, spennende muligheter for våre kunder og for de som arbeider for og med Westcon. I tillegg til å utvide Westcons virksomhet innenfor skipssektoren, ser vi muligheten for vesentlige synergier gjennom å samle selskapene, sier Arne Birkeland, viseadministrerende direktør i Westcon Group.

Birkeland, som understreker at det ikke foreligger noen bindende avtale, viser til at den potensielle transaksjonene vil kunne gi mulige synergier både innenfor rigg- og skipsvirksomheten.

– I tillegg til å samle høy etterspurt kompetanse i selskapene, vil tilgangen til en større dokk, et moderne anlegg og en attraktiv geografisk plassering styrke Westcons posisjon i markedet, sier han.

Lokalavisa Grannar skriver at » STX Norway Florø AS i Sogn og Fjordane har nærare 120 tilsette og omsette i fjor for 189 millionar kroner. Selskapet har hatt raude tal dei siste åra og resultatet før skatt var i 2011 på minus 3,2 millionar. Soliditeten er derimot svært god med ein eigenkapitaldel på 74,2 prosent, ifylgje det siste rekneskapen.

Selskapet er eit heileigd dotterselskap av STX Europe AS og driv med bygging og ombygging av skip. Det er ei dag rundt 600 personar i arbeid ved verftet.

Opsjonen om kjøp omfattar også STX Norway Design Florø AS som er ein del av same konsern. Selskapet med 16 tilsette driv med design av nye skip og ombyggingar av skip.»