Hele 2500 elever besøker Yrkesmessen i Sysco Arena i løpet av denne uken. Å teste seg ut som gravemaskinkjører er en populær øvelse på standen til Vassbakk & Stol og Opplæringskontoret for bygg og bergfag.

Skrevet .

Opplæringskontoret bruker simulatoren  i arbeidet med å rekruttere elever til faget, og opplæringskonsulent Harry Aasen kan fortelle at simulatoren absolutt gjør nytten.

Faget han representerer har også  hatt en økende søknadsmasse  de siste årene.

Torgrim Storstein fra Vasbakk & Stol er driftsleder og opplæringsansvarlig i bedriften som i dag har 25 lærlinger. Han forteller til hninfo at de fleste læringene blir værende i bedriften etter endt læretid, med unntak av dem som ønsker å skolere seg videre.

Det ser for øvrig Vasbakk & Stol positivt på, da bygg og anleggsbransjen også trenger flere ansatte med høyere utdanninger.

Rådgiver Egil Sundve fra Vardafjell vdg skole utrykte en bekymring for at ikke enda flere velger yrkesrettede fag. I følge Sundve er det en alt for stor andel elever som velger studie spesialisert utdanning (tidligere allm.fagl) som ikke har forutsetning for å trives eller lykkes med fagene en møter.

Han ønsker seg foreldre som i større grad tenker gjennom dette før en gir råd.

Yrkesmessen arrangeres i år for andre året i ny form i Sysco Arena. Yrkesmessen 2013 ønsker å vise bredden i vårt lokale næringsliv gjennom ni miljø der elevene får møte ulike bedrifter og bransjer.

Eksempler på dette er Økonomi ,Service & reiseliv, Bil og Transport , Undervisning, Helse og omsorg.

Prosjektleder Tore August Bauer Nilsen fra Haugaland Skole og Arbeidsliv er svært tilfreds med oppslutningen  rundt årets arrangement.

Her er oversikten over bedrifter som deltar på Yrkesmessen:

 http://www.skoleogarbeidsliv.com/Page.aspx?MenuId=400  

Praktisk informasjon om Yrkesmessen: http://www.skoleogarbeidsliv.com/Page.aspx?MenuId=402     [[wysiwyg_imageupload:110:]]