Torsdag 18. oktober er en dag å merke seg for de som er interessert i yrkesutdanning her i regionen. Da inviteres det til stor konferanse om et aktuelt emne i Tysværtunet.

Skrevet .

Konferansen arrangeres av Opplæringskontoret for teknologifag (Opptek) og er ment å være en møteplass for aktørene innen yrkesfaglig utdanning.

Hva forventer vi av lærlingene, hva mener elevene om skolens opplegg, får de nok bakgrunn tilå gjøre riktige valg, engasjerer bedriftene seg nok på dette feltet er blant spørsmålene som blir stilt.

Konferansen starter klokka 09.00 med en dialog mellom HN-direktør Egil Severeide og elever og lærlinger om deres erfaringer og utfordringer på veien til fagbrev.

Høyres stortingsrepresentant  Elisabeth Aspaker skal så snakke om kunnskapsløftet ; hva var intensjonen og hva ble resultatet.

Etter pausen drar rektorene Odd Henning Johannesen og Kåre Johan Sirevåg gjennom sine synspunkter på skolens utfordringer, mens produsjonssjef Reidar Tollefsen ved Marine Aluminium snakker om bedrifterens behov og forventninger.

Det blir også satt søkelys på økonomi og generasjonsmessige utfordringer og konferansedagen avslutes med en paneldebatt med en del av aktørene.  

Programmet finner du her: