Daglig leder Sigmund Fosse ved AOF Haugaland.Foto: Haakon Nordvik

I stedet for å gi ut et ordinært magasin, satser AOF Haugaland på digital interaktivitet med sitt nye medievalg

Skrevet .

AOF ønsker å gi ordet til studenter og samarbeidspartnere for å formidle en ny dimensjon med erfaringer fra opplæring og arbeidsliv. Med sitt nye digitale magasin kan de formidle innhold på en måte som passer sin målgruppe.

I stedet for å trykke et papirmagasin som distribueres i postkassene på Haugalandet har de i samarbeid med Optify utviklet et hel-digitalt magasin. Magasinet ”Voksenveien” distribueres naturligvis digitalt, i hovedsak igjennom Facebook-kampanjer.

Voksenveien

Navnevalget gjenspeiler AOF sine studenter er i hovedsak voksne mennesker som ønsker å videreutdanne seg, fullføre videregående opplæring eller skaffe seg fagbrev. Magasinet skal publiseres to ganger i året og hver utgave inneholder åtte artikler skrevet og fotografert av profesjonelle aktører. Tanken er at publikum kan få innsikt fra kildene – elever, HR folk, lærere og andre som kan fortelle om sine opplevelser og gi gode råd for veien videre i karrieren.

Papirfritt alternativ

– Vi var ikke fornøyd med lesbarheten på konvensjonelle digitale plattformer som ISSUU og lignende, sier daglig leder hos Optify, Bjørn Breivik.

– Produksjoner som er laget for papir egner seg dårlig til skjerm, og utgiver mister gode interaktive løsninger som leseren av digitale magasiner forventer i dag, sier han.

– Vanlige kommersielle nettsider er først og fremst laget for å være informative, de viser produkter og hvordan kunder kan komme i kontakt med bedriften. Jeg har ofte savnet det emosjonelle perspektivet et magasin kan gi. Gode bilder, god lesbarhet og historier som tar litt mer plass og krever andre virkemidler enn ”produktarkene”, sier Ole-Jørn Borum som har vært med å utvikle ideen bak Optify sin løsning for digitale magasiner.

AOF har naturligvis sin hjemmeside med kursoversikt og kontaktinformasjon. Men disse sidene er ikke egnet til å inspirere og fortelle historier som kan være med å åpne øynene for hvilke muligheter videreutdanning kan gi.

Se magasinet her

Voksenveien