Styrekandidatlisten for Haugalandet

Styrekandidatlisten er en styrekandidat-database – lansert av Næringsforeningen Haugalandet og Formue.

Målet med databasen er å skape en kandidat-liste som skal bidra til å profesjonalisere styrearbeidet i Haugalandets virksomheter gjennom å øke kvinneandelen i bedriftsstyrene, sørge for flere eksterne styremedlemmer, få inn flere yngre kandidater samt personer med internasjonal erfaring.
  • Alle kandidatene tilbys relevante styrekurs og - programmer gjennom Næringsforeningen 
  • Alle står fritt til å benytte seg av databasen.
  • Næringsforeningen garanterer ikke for kandidatene.
Styrekandidatlisten for Haugalandet
I samarbeid medPartnere

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow