Fyll inn skjema og bli medlem

Du er velkommen til å tegne medlemskap. Medlemskontingenten løper fra 1.1 til 31.12 i hvert kalenderår. Gyldig utmelding med virkning fra 1.1, må være foreningen i hende innen 1.12 for at en skal være fritatt kontingent i det kommende kalenderår.
Bubble Bubble Bubble Bubble Bubble Bubble Bubble Bubble
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland