Det skal være lov å tvile

03.08.2018
Kan vi lære noe av Orkla-sjefens ord? les Egil Severeides betraktning om tvil.
-Her i Orkla tviler vi oss fram til avgjørelser, sa den nye sjefen min. - Her er vi veldig grundige.

Vi er tidlig på 1990-tallet og Orkla Media har nettopp kjøpt Haugesunds Avis fra Dagbladet. Det er turbulente tider i mediebransjen, og den gamle industrikjempen med basis i gruvedriften ved Løkken Verk i Trøndelag, vil være med på leken.

Det startet med oppkjøp av Ernst G. Mortensens forlag og «Hjemmet» i 1984. I løpet av får bygde selskapet seg opp til å bli en av de tre store medieaktørene i landet ved siden av Schibsted og A-pressen.

Eventyret varte i 22 år. I 2006 valgte Orkla å selge seg helt ut av mediebransjen.

Men Orkla-sjefens ord har aldri sluppet taket. I mange sammenhenger har postulatet om «å tvile seg fram til en avgjørelse» vært heftig debattert blant venner og arbeidskolleger.

Tvil er ikke et ubetinget positivt ladet ord. Det skaper assosiasjoner om beslutningsvegring, feighet, manglende evne til å handle der og da, til å se mulighetene.

Det motsatte er skråsikkerhet. Klokkertro på egne oppfatninger og vurderinger. Overført til bedriftsterminologien:  En framoverlent og offensiv bedriftskultur, preget av nysgjerrighet, korte og effektive beslutningslinjer, tro på og  vilje til å ta satse.

Men kanskje også- lite ydmyk og åpen for andres meninger.

Ser vi på Orklas historie, kan vi ane at grundighet har vært en dyd. Styrerommet kan umulig ha vært et verksted for høytflyvende ideer.  Her er det ikke tatt mange ubetenksomme avgjørelser. Her har historie, kontinuitet, tradisjon og nøktern vurdering av forretningsmuligheter vært grunnpilarene å bygge framtiden på.

Det er definitivt en grunn til at selskapet har eksistert i 350 år- og er et av landets aller eldste.

I dag har det børsnoterte selskapet med hovedkontor i Oslo  vel 18.000 ansatte og en omsetning på 40 milliarder kroner i året.Det kan godt hende at Orkla opp gjennom årene har gått glipp av mange forretningsmuligheter. At forsiktighetskulturen har lagt en demper på innovasjon og nyskapning.Det hører også med at bare en av de elleve i konsernledelsen er en kvinne.Likevel er historien om Orkla en historie om  handlekraft.

Gruvedriften ved Løkken Verk ble lagt ned etter ettermiddagsskiftet 10.juli 1987.Gruvedriften på Løkken Verk legges ned etter ettermiddagsskiftet 10. juli. Gruvedriften på Løkken Verk legges ned etter ettermiddagsskiftet 10. juli.

I dag er Orkla en ledende leverandør av merkevarer til dagligvarehandel, storhusholdning, faghandel, apotek og bakerimarkedet. Norden, Baltikum og utvalgte land i Sentral-Europa er hovedmarkedene. I tillegg har konsernet sterke posisjoner innenfor utvalgte produktgrupper i India.

Mye har skjedd siden begynnelsen av 90-tallet. Kan vi lære noe av Orkla-sjefens ord? Jeg tror det. Det å ha en klar forståelse av hvilke verdier man bygger bedriften, organisasjonen eller virksomheten på, har knapt vært viktigere.

I dag, hvor vi alle bombarderes med inntrykk, salgsframstøt og forretningsmuligheter fra alle kanter, er det mer enn noen ganger nyttig å ha noe navigere etter. Det er lett å trå feil,  du blir hele tiden fristet til å ta avgjørelser som du kanskje ikke alltid har tenkt like godt gjennom.

Det kan derfor være godt å bli minnet om verdier som Orkla-sjefen prediket for noen tiår tilbake. At her i gården skal vi ta oss tid, her skal vi gi nye tanker motstand, her skal vi tillate oss å tvile.

Men vi kan ikke tvile for lenge. Vi må tvile raskere nå enn vi gjorde på 90-tallet. Kanskje skulle vi alle gitt tvilen en større plass i våre liv. Altfor ofte er det skråsikkerheten som regjererer.

På tide å gjøre tvilen til en dyd?
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland