Asbjørn Moe fra Etne og Vindafjord Næringsutvikling og fylkesvaraordfører Terje Halleland på samferdselskonferansen i Oslo.

Å satse veimilliarder på E134 over Haukeli og Rv52 over Hemsedal gir størst nytte for trafikantene, mener Statens vegvesen.

Skrevet .

Opplysningene kom fram under Vegdirektoratets innspillskonferanse i Oslo, der både HN-direktør Egil Severeide og Asbjørn Moe i Etne og Vindafjord Næringsutvikling deltok sammen med andre lokale aktører.

Konferansen samlet rundt 130 deltakere, som i hovedsak representerte de ulike traseene som er foreslått som alternative hovedtraseer øst-vest.

Samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen har sagt at han ønsker en hovedtrase ovder fjellet, men alt tyder nå på at det går mot to. Vegdirektoratet er ikke endelig klar med sitt omfattende analysearbeid, og savner blant annet data for godstrafikken. Analysene for lette kjøretøyer er dermed klare, og de viser at E 134 kommer godt ut av det.

Hovedkonklusjonen er at E134 og de andre alternativene nord for Hardangervidda betjener to forskjellige markeder. Det er et godt argument for to traseer.

Aftenposten lagde en oversikt like etter møtet, og den viser følgende:

 

Mens

  • Rv52 over Hemsedal
  • Fv50 Hol-Aurland
  • E16 over Filefjell
  • Rv7 over Hardangervidda

delvis utfyller hverandre og delvis konkurrerer med hverandre, lever E134 sitt eget liv.

Å satse store summer på E134 vil gi stor samfunnsøkonomisk gevinst, men ha lite å si for trafikken øst-vest nord for Hardangervidda.

Å satse mye på én vei nord for Hardangervidda, som Rv52, vil også gi stor samfunnsøkonomisk gevinst, men har lite å si for trafikantene som i dag bruker E134.

Men, om E134 får en direkte forbindelse via Odda til Bergen, vil trafikkbildet ifølge Veivesenet endres vesentlig.

 

  • Mye trafikk vil bli flyttet fra Rv7 til E134.
  • E134 vil få fire ganger så mye trafikk som om man skulle holde seg forbedringer som er allerede er innbakt i dagens planer.

Før jul skal Samferdselsdepartementet peke ut hvilke kandidater for hovedvei mellom øst og vest i Sør-Norge det spesielt skal arbeides videre med.

 

Her er noen av de viktigste konklusjonene fra Vegvesenet:

Ved å bruke 29 milliarder kroner på å oppgradere dagens trase på E134 over Rauland, vil man i følge Veivesenet hvert år oppnå en trafikknytte på 1.2 milliarder.

Det gir en reisetid Bergen-Sandvika på 4,5 timer, mot 8,1 i dag.

  • Ved å satse 32 mrd. på Rv7 oppnås en trafikknytte på 0,5 mrd. pr. år.

Det gir en reisetid Bergen-Sandvika på 4,9 t, mot 6,4 i dag.

  • Ved å satse 19 mrd. på Rv52 oppnås en trafikknytte på 0,3 mrd. pr. år.

Det gir en reisetid Bergen-Sandvika på 5,6 t, mot 6,5 i dag.

  • Ved å satse 13 mrd. på E16 over Filefjell oppnås en trafikknytte på 0,2 mrd. pr. år.

Det gir en reisetid Bergen-Sandvika på 6,1 t, mot 7,5 i dag.

 

http://www.aftenbladet.no/trafikk/Det-gir-storst-trafikknytte-a-satse-pa-E134-og-Rv52-over-Hemsedal-3575888.html

Les hva Haugesunds Avis skriver:

http://www.h-avis.no/nyheter/dette-styrker-e-134-1.8671253