Øystein Matre, styreleder i Vindafjord Arbeidsgiverforum (VAF) og administrerande direktør i Westcon Yards ser ut over Ølen.

Kompensasjonsmidler til regional utvikling blir nå kuttet av regjeringen. Øystein Matre, styreleder i Vindafjord Arbeidsgiverforum og adm.dir i Westcon Yards, mener dette er villet politikk fra en distriktsfiendtlig regjering..

Skrevet .

Næringsliv i distrikts-Norge har i 15 år forvaltet kompensasjonsmidler til regional utvikling og lokale prosjekt av stor samfunnsnytte. Nå blir midlene kuttet av regjeringen, og i stedet kanalisert inn i
statskassen og videre mot infrastruktur i byområdene – Dette er en villet politikk fra en distriktsfiendtlig regjering, som ikke bare vil påvirke næringslivet i
distriktene, men også regional utvikling, sier Øystein Matre, styreleder i Vindafjord Arbeidsgiverforum (VAF) og administrerande direktør i Westcon Yards, i en kommentar.

Næringslivet i distriktene har i 15 år mottatt refusjonsmidler for høy arbeidsgiveravgift. Refusjonsordningen har vært tverrpolitisk forankret, og et distriktspolitisk virkemiddel som skal
kompensere for utfordringene ved å drive næring i distriktene. Næringslivet i utkantstrøk har fått refundert om lag 60 % av differensiert arbeidsgiveravgift, og midlene er gitt videre til lokalsamfunnene for å fremme regional utvikling. Som forvalter av midlene i Vindafjord, har VAF nytta pengene til å utviklet infrastruktur og iverksette samfunnsprosjekt verdt mer enn 300 millioner kroner i regionen.I revidert nasjonalbudsjett er ordningen fjernet med et  pennestrøk, og uten reell debatt, mener Matre.

Under radaren

– Det som var et særdeles viktig distriktspolitisk virkemiddel, kommer nå til å forsvinna til byområda på kostnad av regional utvikling i norske utkantstrøk. Vi har ikkje funne noen politiske vurderinger som bygger oppunder avviklingen av denne ordningen. Så langt har vi heller ikke funnet at saken har vært debattert på Stortinget. Det er et demokratisk problem at departementet her virker å ha avviklet  ordningen uten åpen politisk debatt, sier han.I 2016 betalte næringslivet i distrikts-Norge totalt 732 millioner kroner i ekstra arbeidsgiveravgift. Til nå har mellom 60 og 70 prosent av disse kommet tilbake til distriktene gjennom refusjonsordningen. Den resterende summen har havnet i statskassen.

– På kostnad av distrikts-Norge som til nå har brukt midlene til viktig regional utvikling, vil pengene forsvinne til infrastruktur i byområda i Nore. Vi kan ikke se hvordan disse midlene nå vil komme distriktene til gode, sier Matre.

Utvikling for 300 millionar

VAF har formidlet disse refusjonsmidlene til mer enn 130 regionale prosjekt innen infrastruktur,regionalutvikling, samfunnsprosjekt og kompetanseheving med stor almenn nytte.
– Regionalt har refusjonsordningen hatt ei utløsende effekt på prosjekt med en totalverdi på mer enn 300 kroner. Disse prosjektene, alt fra kulturhus og idrettsanlegg til kompetansehevingstiltak,
bredbåndsutvikling eller gang-og sykkelveger, ville ikke vært igangsatt om det ikke hadde vært for disse midlene, sier Matre. I allerede krevende tider for næringslivet, kommer avviklingen på verst tenkelig tidspunkt.
– Vi  må forberede oss på at det kan bli tøffe år framover med lav aktivitet og høy arbeidsledighet. Næringslivet i distrikta er sårbare, og vi er avhengige av en politikk som kan bidra til å opprettholde distrikts-Norge og næringene her. Regjerings vedtak om å kutte denne ordningen er det stikk motsatte, avslutter en skuffet Matre.