Karmsund Havn tildeles støtte til etablering av landstrømsanlegg, blant annet på Killingøy offshore & subseabase (Foto: Birger Hovland)

Karmsund Havn IKS får 10 millioner kroner i støtte til landstrømstiltak fra Enova

Skrevet .

Enova har i dag kunngjort tildeling av 140 millioner kroner til 22 forskjellige landstrømprosjekter. Karmsund havn har fått tilslag på sine tre søknader, som gjaldt Bøvågen (Karmøy), Garpeskjær (Haugesund) og Killingøy offshore- & subseabase, og tildeles dermed ca. 10 millioner kroner til landstrømstiltak.

Vidar Thorsen fra Uni Research Polytec har bistått Karmsund Havn IKS i søknadsprosessen.

Havnedirektør Tore Gautesen er svært glade for støtten fra Enova.

– Dette muliggjør en realisering av prosjektene våre knyttet til landstrøm. Karmsund Havn ønsker å være et utstillingsvindu for fremtidens havn, hvor også havnen blir et energiknutepunkt. Da er løsninger knyttet til landstrøm helt avgjørende for å kunne realisere våre mål.

Leder av Karmsund Havneråd, Marius W. Rønnevik (V) sier:

– Jeg snakker for et samlet havneråd når jeg sier at vi er veldig glade for tilskuddet fra ENOVA. Eierkommunene i Karmsund Havn har vært opptatt av å få ned forurensende utslipp fra skip som ligger i våre havner. Havnen blir også mer attraktiv fordi norske rederier er opptatt av å redusere sine utslipp. Reduksjon av støy er også en positiv effekt av utbygging av landstrøm, sier Rønnevik

 

Kontaktperson Karmsund