Hva er egentlig en grønn konferanse?

Hva er egentlig en grønn konferanse?
Næringsforeningen Haugalandet er nylig blitt et Miljøfyrtårn. Vi kildesorterer, veier avfall og stiller større krav til våre leverandører – I tillegg har vi startet en intern konkurranse om å sykle til jobb. Men vi er en mindre organisasjon og har et begrenset klimaavtrykk fra vår daglige drift.

Vårt største miljøavtrykk er tilknyttet våre aktiviteter og møteplasser – I tillegg er det her vi har best forutsetninger for å bidra til positiv utvikling.

Derfor valgte vi å sertifisere oss i henhold til det valgfrie kriteriesettet ‘grønne konferanser’. Et kriteriesett er en rekke forhold som skal være på plass for å bli sertifisert, og kan variere basert på virksomhetens størrelse, bransje og organisering. I praksis betyr dette at Næringsforeningen i tillegg til å være en Miløfyrtårn-sertifisert virksomhet også har muligheten til å arrangere konferanser i henhold til Miljøfyrtårn sin standard.
 

Hva kan jeg forvente på en grønn konferanse?


Næringsforeningen jobber for et lavest mulig avtrykk på alle våre konferanser. I tillegg ser vi viktigheten av å inkludere bærekraft på programmet på tvers av våre møteplasser. Men på en ‘grønn konferanse’ går vi et steg lengre og følger Miljøfyrtårn sin sjekkliste for ‘grønne konferanser’ i planleggingen av arrangementet.

Som deltaker kan du forvente blant annet et økt fokus på kildesortering, reduksjon av avfall, lokalprodusert og/eller organisk mat og tilrettelegging for miljøvennlig transport. Leverandørene til konferansen skal i tillegg ha på plass et miljøledelsessystem eller kunne dokumentere at de er i en prosess med der implementeringen av et miljøledelsessystem er målet.

Dersom du har noen spørsmål om ‘grønne konferanser’ kan du kontakte Lars Lindtner på lars@nforeningen.no.
 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund