Bernt Jæger fra næringsforeningen orienterte byråene om prosessen frem til ny visuell profil.

Næringsforeningen ønsker seg ny visuell profil. Løsningen ble en byråkonkurranse blant medlemsbedriftene.

Skrevet .

Nylig avholdt næringsforeningen strategisamling med ansatte og styre. En av konklusjonene var at en ønsker en visuell profil som i større grad er i takt med foreningens nåværende identitet.

Løsningen ble at foreningen inviterte samtlige byråer til et møte om prosessen og fremdriftsplan. Målsetningen er at den nye profilen er klar til implementering i løpet av høsten.

I alt 8 byrå stilte til brief, der ass.leder og markedssjef Bernt Jæger orienterte om foreningens visjon, forretningside og verdier, med en spesifikasjon av elementene en ønsker fornyet. «Vi er heldige som har så mange flinke medlemsbedrifter. Det blir nok ingen enkel oppgave å velge her», sier en smilende Jæger, som har med seg styremedlemmer og sine kolleger i den endelige utvelgelsen.