Michael Gräfe skal inn som styretrainee i Destinasjonsselskapet. Her er han i dialog med den nye direktøren, Vigleik Dueland.

Næringsforeningens prosjekt "Styretrainee" er i gang og har fått bred medieomtale.  Michael Gräfe er en av kandidatene som skal lære med om styrearbeid og bidra med kompetanse i et bedriftsstyre

Skrevet .

Gräfe, som til daglig er driftssjef i Karmøy kommune hadde sist uke sitt første styremøte i Haugesundregionens Næringsforening. Han har også fått traineeplass i Destinasjon Haugesund & Haugalandet, der Vigleik Dueland er ny sjef.

Totalt er nå syv bedrifter kommet i gang med Styretrainee og et par andre er underveis i prosessen. Kandidatene er plukket ut etter en speedmeeting i vår, der kandidatene fikk møte aktuelle kandidater og der de ble plukket ut etter en intervjurunde.

Her er lista så langt.
Førre Trevare: Marina Solesvik
Touch Systems: Sissel Mannsåker
Næringshagen Rogaland Ressurssenter: Evy Lærdal
Destinasjon Haugesund og Haugalandet: Michael Gräfe
Madsen & Brekke: Sissel Mannsåker
Haugesundregionens Næringsforening: Michael Gräfe
Berge Sag: Bente Marie Sjo

Næringsforeningens pilotprosjekt har fått bred medieoomtale, og bl.a. NRK hadde innslag i nyhetssendingene denne uka.

Her kan du lese mer:

https://nforeningen.no/n-har-bente-marie-f-tt-styreplass/

DETTE ER STYRETRAINEE

Styretrainee er et pilotprosjekt i regi av Næringsforeningen som har som mål å styrke bedriftens egne styrekompetanse ved å teste ut nye styremedlemmer i en periode på ett år.

Samtidig får styrekandidater anledning til å skaffe seg verdifull erfaring fra styrearbeid.

– En vinn-vinn situasjon for begge parter, sier HN-direktør Egil Severeide.

Det er en kjent sak at veldig mange bedriftsledere velger styremedlemmer de kjenner fra før. Det gjør det vanskelig for nye å få innpass. Derfor har vi jobbet med å få på plass en traineeordning, der bedrifter kan «prøve ut» potensielle styremedlemmer over en periode.

Advokat Thor Harald Eike i Eurojuris har utarbeidet et juridisk standardformular som regulerer forholdet mellom partene.

Rundt 10 bedrifter er med i pilotprosjektet Styretrainee, som er en del av konseptet Styrestall Haugalandet.

I dag består styrestallen av ca. 80 personer, noen med solid styreerfaring, og noen med liten eller ingen erfaring fra styreverv.

Handelsbanken er vår hovedsamarbeidspartner i Styrestall Haugalandet.