Advokatene Lea - Haavik - Helland

Advokatene Lea, Haavik, Helland & Falkeid har gleden av å tilby to timer gratis juridisk bistand til Næringsforeningens medlemmer. Vi har drevet advokatvirksomhet i Haugesund siden 1990, er idag blant distriktets ledende og består av ni advokater/advokatfullmektiger med komplementær kompetanse. Vi bistår forretningsklienter med både rådgivning, forhandlinger og annen tvisteløsning innenfor de fleste rettsområder. Av kompetanse som kan være særlig nyttig for Næringsforeningens medlemmer, kan nevnes eiendomsrett, kontraktsrett, obligasjonsrett, selskapsrett og arbeidsrett. Vår målsetting er å gi våre klienter presis og grundig rådgivning og bistand. Vi har en kultur for integritet, kvalitet og engasjement og disse verdiene setter kurs og retning for arbeidet vårt.

Kontaktpersoner

Knut Magnus Haavik
Advokat

Bilder

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro