Årsresultat preget av høye kraftpriser og høyere skatt

03.04.2023
Vi skal selge minst mulig strøm til flest mulig strømkunder, sier konsernsjef Pablo Barrera.
 
Høye kraftpriser gav et solid resultat for konsernet i 2022.
 
Årsresultat før skatt ble 5 milliarder kroner. Konsernet hadde en skattekostnad på 3,2 milliarder kroner, ifølge en pressemelding.

Resultatet etter skatt endte på 1,9 milliarder kroner i 2022, mot 0,9 milliarder kroner året før. Det er kraftproduksjonen i det 60 prosent eide datterselskapet Sunnhordland Kraftlag (SKL) som drar opp resultatet. Haugaland Kraft sine eieres andeler av resultatet, majoritetens andel, utgjør 1,2 milliarder kroner*.

Energiprisene var svært høye i 2022, både i Sør-Norge og på kontinentet. Russlands krig i Ukraina var den viktigste prisdriveren. I tillegg var flere forhold i Europa med på å dra prisene kraftig oppover, som gassmangel, tørke og nedbygging av kjernekraft og kullkraft.

 - Prisgaloppen er et symptom på en varslet energikrise, som beklageligvis rammer strømkundene hardt. Vi er positive til regjeringens tiltak med innføring av strømstøtte og tilrettelegging for fastprisavtaler. Samtidig jobber vi iherdig med flere tiltak som kan bidra til å dempe folks strømutgifter ytterligere. Vi skal selge minst mulig strøm til flest mulig strømkunder, sier konsernsjef Pablo Barrera.

For å løse dagens energikrise trengs mer kraft, mer strømnett og mer effektiv bruk av den energien vi har. Regjeringens økning i grunnrenteskatten fra 37 til 46 prosent og innføringen av en ny høyprisavgift medfører signifikante endringer i bransjens rammebetingelser.

 - Skatteendringene som ble innført i 2022 reduserte utbyttet og investeringsevnen til konsernet betydelig. Når vi vet hvor mye det haster å få opp kraftproduksjonen, er dette en svært uheldig konsekvens av det nye skatteregimet, avslutter konsernsjef Barrera.

Store investeringer i det grønne skifte
Totalt investerte konsernet for 903 millioner kroner i 2022, fordelt på strømnett, fiber og kraftproduksjon. Det økende behovet for strøm merkes godt hos Fagne, som er det tiende største nettselskapet i landet. I 2022 gjorde Fagne investeringer i strømnettet for 382 millioner kroner.

Storstilt utbygging av regionalnettet i Odda og Tyssedal, oppgradering av hovedforsyningen til Haugesund vannverk og prosjektering av ny sjøkabel til Bømlo, er bare noen av de mange viktige prosjektene det ble jobbet med for å øke forsyningssikkerheten og kapasiteten i strømnettet.

For Haugaland Kraft Fiber var 2022 preget av høy aktivitet med utbyggingsprosjekter i både nye områder og fortettinger i områder som allerede hadde fiber. Det ble investert for nærmere 293 millioner kroner i høyhastighetsbredbånd. SKL hadde en samlet investering på 186 millioner kroner i økt effekt og økt kraftproduksjon.

Utbetaling til eierne
Styret foreslår for generalforsamlingen et utbytte på 450 millioner kroner til eierne. Dette kommer i tillegg til et tilleggsutbytte på 150 millioner kroner som ble utbetalt i vinter. Totalt foreslått utbytte for 2022 er 600 millioner kroner.

*Majoriteten i konsernet er de 15 eierne i Haugaland Kraft AS. Minoriteten består i all hovedsak av Eviny AS og Stord kommune sine eierandeler i SKL

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund