Enorm vekst i Uptime

22.09.2022
SVP Rental & Services i Uptime, Andreas Seth (Til venstre) og CEO i Uptime, Knut Christian Hovland.
Fra 245 til 400 millioner i omsetning. Men selskapet har én utfordring…
-I 2021 omsatte vi for 245 millioner. I år ligger vi an til å passere 400 millioner. De siste årene har vi økt fra 54 til 85 ansatte, sier CEO i Uptime International AS (Uptime), Knut Christian Hovland.

Uptime har sitt utspring fra Marine Aluminium AS, som i 1979 bygget den første gangbro-løsningen til olje- og gass sektoren. Som navnet tilsier jobber selskapet med å øke andelen av såkalt «uptime» i offshore-bransjen. «Uptime», på norsk «oppetid», defineres som tid der en maskin er i operasjon.

-Dette gjør vi ved å levere gangbroer som en del av komplette logistikkløsninger for mest mulig effektiv flyt av personell og varer. På den måten spiller vi en viktig rolle i å redusere energiforbruk og utslipp ved å øke effektiviteten i operasjonene, forklarer SVP Rental & Services, Andreas Seth.

Effektivisering trekkes ofte frem i forbindelse med utbygging av havvindparker. For i motsetning til service på tradisjonelle olje- og gassinstallasjoner krever service på vindmøller flere og hyppigere sammenkoblinger. Er havvindmøllen flytende blir koblingene også mer teknisk utfordrende.

Selskapet har lang erfaring med å jobbe med slike installasjoner.

-I 2013 leverte vi en gangbro til bruk på verdens første offshore-vindfartøy. Mange snakker om det grønne skiftet, men vi jobber allerede med løsningene som trengs for å få det til, forteller Hovland.

I dag står offshore-vind for over 80% av nysalget i Uptime. Olje og gass står for resterende.

-Vi har nylig investert i 6 utleiesystemer tilpasset offshore-vind-installasjoner. På denne måten kan vi hurtig prøve ny teknologi i nye markeder samtidig som vi får en inngang til flere kunder, forklarer Seth.
 

Næringslivet har en felles utfordring


For å fortsette veksten trengs det mer av spesielt én ressurs.

-Det er utfordrende å rekruttere om dagen, og vi trenger flere flinke folk, sier Hovland.

Det trengs ingeniører innen ulike disiplin. Hydraulikk, service og elektro og automasjon trekkes frem som noen eksempler.

-Men vi trenger også dyktige prosjektledere og andre administrative ressurser, legger Seth til.

-Næringslivet har en felles utfordring med å tiltrekke den rette kompetansen til regionen. For å få til dette må Haugalandet være en attraktiv region å jobbe i, sier Hovland.

Uptime har vokst mye de siste årene. Slik så det ut sist de arrangerte et allmøte.
 

Løft i rett retning


Parallelt med enorm vekst både i omsetning og ansatte har selskapet også økt fokuset på mangfoldet blant ansatte.

-Vi er et tradisjonelt maritimt leverandørselskap. Historisk sett kan du vel si at vi har hatt mangel på mangfold. Derfor jobber vi aktivt for å få til et løft her - Samtidig har vi som en regel om at vi alltid skal velge den beste kompetansen. Da er det ekstra kjekt å se at kvinneandelen øker i selskapet. Nesten halvparten av nyansatte i 2022 er kvinner, fastslår Hovland.
Maritim
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund