Ungdomsbedrift fra Haugesund vil hjelpe personer som er utsatt for migrene

18.03.2024
122 ungdomsbedrifter i Rogaland kjemper om heder og ære denne uken.
Får med seg svært relevant kompetanse for fremtidens arbeidsliv.
Dette skoleåret driver flere enn 1.100 elever på videregående skole i Rogaland ungdomsbedrift. 20. mars møtes 122 av bedriftene til utstilling og konkurranser ved Stavanger konserthus. Nå skal de vise fram forretningsideene sine foran jury og publikum og ikke minst skal det avgjøres hvilke ungdomsbedrifter som får representere Rogaland under NM i mai!

Dolor UB er blant de 122 ungdomsbedriftene som møtes i Stavanger Konserthus når fylkesmesterskapet går av stabelen. Elevene fra Vardafjell vgs har utviklet en innovativ massasjelue i flere stilige farger som  kombinerer vibrasjonsmassasje med kalde og varme gel-patches. Dette skal lindre smerter ved hodepine og migrene. Gjennom arbeidet har de jobbet mye med innsiktsarbeid for å komme fram til en så god løsning som mulig som møter målgruppens behov.

Dolor UB er bare en av mange ungdomsbedrifter som dette skoleåret har fokus på innovasjon gjennom forretningsideen sin. Elevene går studiespesialisering og har gjennom arbeidet med ungdomsbedriftene samtidig utviklet en grunnleggende forståelse for hva det vil si å drive en bedrift; de har utviklet ideer, laget strategi for markedsføring og samarbeidet med aktører i lokalt arbeids- og næringsliv for å få hjelp i prosessen.

-Disse ungdommene lærer fag gjennom å drive bedrift på skolen. De får praktiske og livsnære erfaringer som de tar med seg videre. De får forretningsforståelse, de jobber med bærekraftmålene og de tar ansvar og initiativ for å skape verdier. Erfaringene de gjør seg i arbeidet med ungdomsbedrift er svært relevant for fremtidens arbeidsliv, sier Maria Aasbø, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Rogaland.

Erfaring og forskning viser at jo tidligere barn og unge får øvd seg på innovasjon og entreprenørskap, jo større er sjansen for at de tar det ut i reelt gründerskap senere i livet. Ungdomsbedrift er en praktisk og virkelighetsnær læringsmetode hvor elevene praktiserer det de lærer i teorien. Elevene skaper verdier gjennom å prøve og feile og selv finne løsninger på problemene og utfordringene de møter underveis. Jo mer elevene får bestemme selv, desto mer lærer de, og de utvikler samtidig kompetanse arbeidslivet etterspør.

-Forskning viser at elever som har drevet ungdomsbedrift blir mer motivert for læring og de ser tydeligere relevansen av fagene de lærer på skolen. Samtidig opplever de mestring på sitt nivå, de blir bedre på å ta ansvar og initiativ og til å samarbeide med andre for å løse problemer, sier Aasbø.
 

Ungt Entreprenørskap er en ideell forening og er avhengig av gode samarbeidspartnere for å kunne tilby programmene ute i skolen. I år er det nesten 70 jurymedlemmer som bidrar til å gjennomføre fylkesmesterskapet. Blant disse er Anne Kristin Bruns, leder av opplæringsutvalget i Rogaland Fylkeskommune.

Ungt Entreprenørskap hjelper ungdommene til å bruke kreativitet og innsats for å skape nye måter å løyse utfordringer på. Det gir meg mot for framtida, og er stort å se at ungdommene har det kjekt, samtidig som en skaper verdier som senere kan bety nye arbeidsplasser. At programmene er godt forankra i læreplanverket, og bygger på kompetanse gjør det ekstra attraktivt å tilby ungdommene våre, sier Bruns

 

Fakta om Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter Tid: Onsdag 20. mars kl. 08:30 – 16.15 (utstilling fra 10:30-13:30)

Sted: Stavanger konserthus

Program: Lenke til årets program

122 ungdomsbedrifter 590 elever 70 lærere 15 videregående skoler 68 jurymedlemmer fra lokalt arbeids- og næringsliv 15 konkurransekategorier hvorav fire kvalifiserer til NM for Ungdomsbedrifter i mai:

·    Beste ungdomsbedrift – i samarbeid med SpareBank 1 SR-Bank (Går videre til NM)

·    Bærekraftprisen - i samarbeid med Lyse og Haugaland Kraft (Går videre til NM)

·    Beste yrkesfaglige bedrift (Går videre til NM)

·    Innovasjonsprisen – i samarbeid med Gassco (Går videre til NM)

·    Beste markedsføring

·    Beste forretningsmodell/-plan

·    Beste regnskap

·    Størst verdiskapningspotensiale

·    Beste IA-bedrift (Inkluderende arbeidsliv)

·    Beste sosiale entreprenør

·    Beste stand

·    Beste kundeopplevelse på utstilling

·    Beste tjeneste

·    Beste samarbeid med næringslivet

·    Beste design- og håndverksprodukt

 

Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund