Dette er et initiativ vi fullt ut støtter, sier adm.dir. Egil Severeide i Haugesundregionens Næringsforening om sonderingene som det politiske flertallet i Haugesund kommune nå vil starte med sikte på å etablere en storkommune i regionen.

Skrevet .

– Næringsforeningen har over lang tid påpekt behovet for å forene krefter i regionen. Under samferdselsmøte på Stord nylig lanserte vi kommunesammenslåing som et viktig virkemiddel for å skape en sterk region mellom Stavanger og Bergen, sier Severeide, som peker på en rekke argumenter for en storkommune

* Bedriftene får ett regelverk og en fortolkning å forholde seg til i motsetning til nå, hvor bedrifter opplever forskjellig praksis i de enkelte kommuner
* Det vil bli lettere å rekruttere dyktige fagfolk til etatene fordi fagmiljøet vil bli styrket og jobbene mer attraktive.
* Vi vil kunne oppnå administrativ forenkling som gjør at en større del av kapasiteten kan brukes til tjenesteproduksjon til glede for bedrifter og folk flest.
* Kjøttvekt har stor betydning. En storkommune med 80-100.000 innbyggere vil gjøre oss sterkere i forhold til konkurransen med Bergen og Stavanger.

– Vi vil i langt større grad kunne tale med en stemme, sier Severeide som tilføyer at Næringsforeningen kommer til å følge debatten nøye og påvirke der de mener det er naturlig.