- Det gikk som vi håpet, sier HN-direktør Egil Severeide etter at fylkestinget vedtok å utsette regional plan

Skrevet .

I forrige uke var det et solid flertall i fylkesutvalget for å banke gjennom regional plan for areal og transport på Haugalandet i onsdagens fylkestingsmøte. Men takket være aktiv lobbyvirksomhet og konstruktive samtaler med våre fremste, regionale fylkespolitikere, snudde stemningen.

En stor takk til Terje Halleland som først tok opp saken, og Åse Simonsen og Simon Nesse som har bearbeidet sine egne partigrupper. Nå får vi en ny sjanse til å se på planen fram til det nye fylkestinget i midten av oktober. Den tida må vi benytte godt, sier Severeide.

Her er det enstemmige vedtaket:

  • Fylkestinget er positiv til hovedgrepene i planen slik den ligger nå.
  • For å avklare planens harmonisering opp mot Hordaland fylkeskommune og få en bedre lokal forankring ber fylkestinget at planen endelig avgjøres i neste tingsete i denne periode.
  • Styringsgruppen gis ansvar for den videre prosessen.
  • Fylkestinget setter ned et forhandlingsutvalg av fylkeskommunens representanter i styringsgruppen, med vara,  til å koordinere siste del.

 

TV Haugaland: http://tvh.no/2015/06/10/stoppet-regional-plan-i-tolvte-time/

Haugesunds Avis:http://www.h-avis.no/nyheter/rogaland/politikk/utsatte-planen-for-haugalandet/s/5-62-65527

Les Severeides kronikk:

KRONIKK: Regional plan for utvikling eller begrensning?

En fem år lang reise nærmer seg slutten. Om noen dager skal fylkespolitikerne si ja eller nei til «Regional  plan for areal og transport for Haugalandet» etter en omfattende- og utarmende-prosess.

Det er en plan for spesielt interesserte. Tusenvis av sider med tekst, tall og grafer. Men den er viktig, fordi den sier mye om hvordan utviklingen i regionen skal bli fram til 2050.

Vi i Næringsforeningen har engasjert oss sterkt i dette arbeidet gjennom deltakelse i prosjektgruppen. Vi har prøvd å påvirke med argumenter vi mener er til beste for regionen.

Sluttresultatet som nå presenteres politikerne, er skuffende. Vi mener det vil være ille for nordfylket om den blir vedtatt i sin nåværende form. Den handler i alt for liten grad om de mulighetene ny infrastruktur i aksen Bergen-Stavanger kan få for regionen vår.

Den tar heller ikke i tilstrekkelig grad hensyn til at kommunekartet fra 2017 høyst sannsynlig vil se ganske annerledes ut enn det gjør i dag.

Vårt primære standpunkt er derfor at planen bør utsettes til etter kommunereformen.

Etter vår mening er planen også mer en begrensningsplan enn en utviklingsplan. Den fortoner seg som en bølgebryter mot en tsunami av vekst. Den er sydd etter lesten fra sørfylket. Men Haugalandet er ikke Nord-Jæren. Spør du ordførere rundt forbi, er det neppe voksesmerter som  truer denne regionen . Den trenger stimuli og rammebetingelser, som kan skape nye virksomheter og arbeidsplasser.

Et eksempel: Hadde planen allerede vært gjeldende, ville det ikke vært plass for Aibels nybygg på Garpaskjær og Syscos bygg på Raglamyr. Fordi planbestemmelsene sier at nye kontorbygg i disse områdene ikke er tillatt.

Et flertall av de berørte kommuner og næringsforeninger mener i sine høringsuttalelser at planen er for «styrende». Den inneholder alt for mye «skal» og alt for lite «bør». Selv Fylkesmannen er av den oppfatning. Men skremmende få momenter fra høringsinstansene er å finne i det endelige planforslaget som politikerne skal ta stilling til.

 

Det interkommunale samarbeidsklima er heller ikke tjent med en plan som mer splitter enn samler regionen. Etter fem års arbeid burde ikke planen som fremmes være så beskjemmet av så stor lokal uenighet. Det vitner om en prosess som underveis i liten grad har hensyntatt lokale innspill og behov.

 

I sum oppfattes denne planen som et skritt i motsatt retning av hva våre politiske myndigheter har ønsket. Den legger opp til mer styring og mindre makt til lokalsamfunnet. I næringslivet er det et sterkt ønske at planbestemmelsene ikke må gå lenger enn det de nasjonale føringene krever.

«Look to Hordaland» er vår anbefaling. Der har de vedtatt en plan som er langt mer retningsgivende enn styrende. Den kan vi utmerket godt kopiere, fordi den åpner for regionalt skjønn.

Vi vet best hvor skoen trykker, som har den på…

Haugesund 27. mai 2015

Egil Severeide

Adm.dir. i  Haugesundregionens Næringsforening