Regionens mann

19.10.2009
Møt Bernt Østnor. Han er mannen som skal få den vanskelige oppgaven med å gi den offentlige planleggingen på Haugalandet et regionalt perspektiv.

- Jeg gleder meg, men det blir en krevende jobb, puster den 38 år gamle Oslo-gutten fra kontorstolen i kommunehuset på Bokn. Der blir han værende til han tiltrer prosjektjobben med det fengende navnet ”Regional plankoordinator” og flytter til Haugaland Veksts lokaler i Kunnskapsparken i Karmsundsgata 51 tidlig i oktober. Her får han Tormod Karlsen som sjef i den to år lange prosjektperioden.
For å fotografere den nye plankoordinatoren i hans rette element finnes det knapt er mer egnet sted enn toppen av Bokna-fjellet. I nydelig høstvær kan han skue ut over hav og hei i regionen han skal virke i.
Haugalandet er virkelig flott, med mange kvaliteter det er vel verdt å ta vare på, sier Østnor og forteller at han kom til Haugalandet og Haugesund for tre år siden. Til jobb i Norconsult- en flytting selvfølgelig initiert av hans bedre halvdel, kona Elisabeth med foreldre og familie i Haugesund. Hun fikk også jobb i hjembyen- som arealplanlegger i Statens Vegvesen.
_ Det blir jo naturlig en del jobbprat privat, men vi passer på at hun ikke kommer borti saker som har med Bokn å gjøre, smiler Bernt Østnor, som selv er vokst opp noen steinkart fra Oslo-marka.
- Jeg lære meg tidlig å bli glad i naturen, og Haugalandet er et eldorado for sånne som meg, sier Østnor. Sammen med kona og de to (kan du skrive navn og alder på barna? ) år drar han ofte ut i skog og mark for å utforske og finne fred og ro.
- Jeg spilte fotball og gikk på ski, men ikke på noe toppnivå, da jeg var yngre. Skiinteressen ligger latent, men det er ikke så lett å få brukt skiene her langs vestlandskysten.
Egnet
Vi antar ansettelsesutvalget i Haugalandetrådet nikket velvillig da de fikk jobbsøknaden fra Bernt Østnor. Det finnes vel knapt en med en mer velegnet bakgrunn enn naturforvalteren og arealplanleggeren med utdannelse fra Ås Landbrukshøgskole. Etter studier og to år i KFUM-speidernes tjeneste fikk Bernt Østnor seg jobb som arealplanlegger i Lier kommune ved Drammen. Deretter gikk turen til Stavanger og Rogaland Fylkeskommune, der Oslo-gutten fikk bryne seg på fylkesdels- og regionplaner. Her ble han også sterkt engasjert i arbeidet med å restituere Jær-vassdraget, kan et Google-sveip fortelle.
- Jeg føler jeg har den rette bakgrunn og erfaring til å gjøre en god jobb. Men jeg tror denne jobben vil bli til mens vi går. Det er lagt noen føringer for den, men det er klart at her må vi prøve oss fram for å finne den riktige arbeidsform, sier Østnor, som ikke vil komme med bombastiske programerklæringer før han er blitt litt varm i trøya.
- Men hva ser du som din viktigste oppgave?
- Jeg mener selv at en viktig oppgave er å bidra til godt samarbeid over kommunegrensene, skape forståelse for betydningen av interkommunalt samarbeid og å spille hverandre gode.
- Regionen har en svært strategisk beliggenhet, men står overfor store utfordringer blant annet i form av framtidige kommunikasjonsløsninger.
- Får du noe makt?
- Ikke formelt. Det er de enkelte kommunestyrene som til syvende og sist bestemmer. Men jeg kan spille en rolle som premissleverandør og som katalysator i arbeidet med å utvikle et godt og tett samarbeid med fagmiljøene og ledelsen i de enkelte kommunene.
- Hva er Haugalandets kvaliteter?
- Det er mange. Skal jeg trekke fram noen er det at regionen er kompakt, det er korte avstander, gode nærmiljøkvaliteter, og vi forsvinner ikke i mengden. Dessuten er arbeidsmarkedet variert og byr på mange alternativer.
- Haugalendingene, da??
- - Jeg synes de er åpne, hyggelige, alminnelige og med en godt utviklet evne til stå på å finne gode løsninger.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland