Trond Elholm-Hansen i Tekstil-Vask må automatisere for å henge med. Han skal snakke om utfordringene på kick off-seminaret 6. september

Trond Elholm-Hansen i Tekstil-Vask AS er på automatiseringsjakt. I høst blir det fullt fokus på den fjerde industrielle revolusjon på Haugalandet

Skrevet .

 

Du kan like godt krysse av tirsdag 6. september. Da starter løpet som forteller deg hvordan framtiden kommer til å påvirke bedriften din.

Hvordan vil den fjerde industrielle revolusjon slå ut for MIN bedrift? Hva må JEG gjøre for å henge med? Er det bedrifter i samme situasjon som jeg kan samarbeide med her på Haugalandet?

Spørsmålene er mange. Svarene få og uoversiktlige. Usikkerheten rundt Industri 4.0, som det populært kalles, er stor i mange bedrifter. Robotene kommer, digitaliseringen skyter fart, organisasjoner endres, markeder likeså.

I det neste halvåret kommer Haugesundregionens Næringsforening til å ha fullt trykk på denne utviklingen.

Se mer i Jobb & Næring: http://joom.ag/4S6Q

Sammen med samarbeidspartnerne Polytech Uni Research, Høgskolen Stord Haugesund  og IT-selskapet Bouvet planlegges det nå et kick off 6. september med bl.a. Volvo-sjefen Øystein Herland, etterfulgt av en rekke kurs, informasjonsmøter og kommunikasjonsarenaer som skal sette Industri 4.0 i fokus.

I neste uke vil mange bedrifter på Haugalandet delta i en spørreundersøkelse, der vi ønsker å få kartlagt hvor godt rustet bedriftene er til å møte den fjerde, industrielle revolusjon.

–          Vi vet at mange er usikre på framtiden. Vi ønsker å spre informasjon, skape nettverksarksarenaer, bringe bedrifter sammen i et forsøk på enkeltvis og kollektivt å gi bedriftene på Haugalandet inspirasjon og kunnskap til å møte utfordringene, sier HN-direktør Egil Severeide.

Fullt trøkk

Prosjektet starter med seminaret 6. september, der vi ser på de store linjene og høster inspirasjon og kunnskap  fra en av de kanskje mest innovative bransjene i verden i dag- bilindustrien. Volvo Norge-sjefen ser på hvordan Volvo og bilprodusentene jobber for å skape framtidens bil og hvordan produksjon og organisasjon endres i takt med den teknologiske utvikling.

 

Vi får også innblikk i hva den fjerde industrielle revolusjon består i og hvilke utfordringer den gir til norsk industri, før vi ser på selskaper lokalt og spør hva de har gjort for å forberede seg på en ny fremtid. Vi ser også på innovative selskaper her på Haugalandet, som har sett nye muligheter i et etablert marked.

Etter seminaret planlegges det en rekke arrangementer som drar Industri 4.0 ned på et mer praktisk nivå. Disse holder i regi av Næringsforeningen, samarbeidspartnerne
eller andre arenaer som det er naturlig å kople til prosessen.

Utfordrende

Trond Elholm-Hansen i Tekstil-Vask ser inn i framtiden. Han er nødt til å automatisere vaskeriet sitt om han skal overleve.

Elholm-Hansen er en av flere, lokale bedriftsledere som skal fortelle hvordan Tekstil-Vask Haugesund har tenkt å møte den fjerde, industrielle revolusjon på kickoff-møtet 6. september.

Et selskap som de siste årene har omsatt for 13-14 millioner kroner og med en bunnlinje på rundt 10 prosent av driftsinntektene. Et selskap som har investert mye- men som må gjøre nye investeringer for å henge med.

–          Pussig du ringer, vi sitter akkurat og ser på kataloger for en stor messe i Tyskland med Industri 4.0 som tema. Vi skal ned og se på utstyr, for det er helt opplagt at vi må automatisere for å henge med, sier Elholm-Hansen.

Han jobber i en bransje der prisene er på 1988-nivå, og der konkurransen fra nasjonale kjeder er beinhard. Han er tredje generasjon vaskerieier, og den eneste lokale igjen med produksjon i Haugesund.

-Prisene kan vi ikke gjøre noe med. Vi må få opp produktiviteten. Da må vi automatisere og se på arbeidsprosessene, sier Elholm-Hansen.

 

herland øystein Øystein Herland, toppsjefen i Volvo Norge kommer til kick off-seminaret i Haugesund 6. september.