Statsbudsjettet 2021: Overrasket over at oljepengebruken ikke er høyere

08.10.2020
-Krisepakkene til næringslivet har ikke truffet godt nok, det er en av flere grunner til å øke oljepengebruken mer enn regjeringen legger opp til i statsbudsjettet for 2021, mener sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen.
Dette er en spesiell krise, og det største tilbakeslaget i moderne tid. Det er utfordrende å se hvordan utviklingen blir framover, men en ting er sikkert; Regjeringen bør gjøre det de kan gjøre for at ledigheten ikke biter seg fast på et høyere nivå, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank.

Regjeringen fronter statsbudsjettet for 2021 som et budsjett som skal stabilisere økonomien, stimulere til- og trygge nye arbeidsplasser. Det er satt av 25 milliarder kroner til koronatiltak i 2021. Dette er det viktigste tiltaket i statsbudsjettet for å skape nye jobber. Samtidig er dette 100 milliarder kroner mindre enn den norske stat ligger an til å bruke i 2020 på koronatiltak.

-Neste år legges det opp til å bruke 3 % av oljefondet som er i tråd med handlingsreglen. Jeg tror dessverre at korona vil påvirke norsk økonomi også i 2021 og hadde håpet å se enda tydeligere ambisjoner for å støtte aktiviteten i dette budsjettet, og gjerne en budsjettimpuls på 3,5 %. Regjeringen er litt for optimistiske med tanke på å komme tilbake til normalen. Det overrasker meg litt, sier Knudsen.

Har brukt mindre på krisetiltak enn forventet


Han mener det var bra at Regjering og Storting var raskt på banen med omfattende tiltak for å dempe nedgangen, men samtidig har ikke alle krisepakkene regjeringen har kommet med siden koronakrisen satte inn har truffet like godt.

-Først gikk regjeringen ut med planer om å bruke 170 milliarder på koronatiltak. Dette er 45 milliarder kroner mindre enn det de nå estimerer at vi kommer til å bruke i løpet av 2020. Det begrunnes med at det har gått bedre enn fryktet, men det skyldes nok også at ordningene ikke har vært tilpasset godt nok. Det er et viktig argument for en høyere budsjettimpuls enn det som er forslått i statsbudsjettet for neste år. Det er fortsatt en krevende situasjon for nokså mange bedrifter.

I dag er 4,0 % av arbeidsstyrken helt ledige (justert for sesongmessige svingninger). Regjeringen estimere at ledighet skal ned til 3,1 % i snitt for året 2021. Men det forutsetter økt aktivitet og at bedriftene ansetter flere. Den siste analysen fra Norges Bank indikerer imidlertid lav vekst og få nye jobber fremover. Knudsen er ikke i tvil om at den alvorligste konsekvensen av den økonomiske krisen vi opplever er at flere blir langtidsledige og faller utenfor arbeidsmarkedet.

Arbeidsledighet er vår størst utfording


-  Utfordringene får vi dersom bedrifter må nedbemanne eller i verste fall går over ende og flere må gå på NAV. Som nasjon må vi stille oss spørsmålet om hvordan vi kan skape aktivitet for ledige og permitterte? Det er mange måter å gjøre dette, for eksempel gjennom å gi tilskudd til bedrifter for å holde ansatte i arbeid, mer til infrastruktur, mer aktivitet gjennom kommunene, gjøre NAV til en større jobbskaper og gjøre det enklere å studere. Det er summen alle tiltak vi bør se på som nasjon.

Samtidig understreker sjeføkonomen at vi har et godt rammeverk i Norge som er stabilt og demper nedsiden av krisen både for folk og bedrifter. Som forbruker eller i bedriftsleder kan du ta mer normale beslutninger i dag enn hvis det ikke hadde kommet noen krisepakker.

Et grønt fotavtrykk i budsjettet


På tross av krisetider ser Knudsen at regjeringen prioriterer klimatiltak.

-Regjeringen fortsetter arbeidet med avgifter og prising av utslipp som et viktig virkemiddel i klimapolitikken. C02 avgiften økes med 5 %, som gir insentiver til å drive mer bærekraftig for alle bedrifter.

Regjeringen har ambisjon om å kutte utslipp fra transport på 50 % fra 2005 til 2030. Dette krever investeringer. Derfor gjøres et solid løft på jernbane og andre transportløsninger. 80 milliarder settes av til infrastruktur og 30 milliarder til jernbane som er over en dobling på 7 år.

Knudsen trekker også fram regjeringens prosjekt «Langskip» for karbonfangst og lagring. Til dette prosjektet et det bevilget 2,7 milliarder kroner. Regjeringen ønsker først å realisere fangst av COved Norcems sementfabrikk i Brevik. Langskip omfatter også støtte til transport- og lagringsprosjektet Northern Lights, som er et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total. CO2 vil bli pumpet gjennom rør til et lager under havbunnen i Nordsjøen fra Øygarden i Vestland.  Det kan være med og stagge klimautslippene og være viktig for næringslivet langs kysten.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland