Styringsgruppen for energiprogrammet: Fra venstre: Ordfører Sigmund Lier, Tysvær Kommune, Tonny Nundal, konserndirektør i BKK, Annette Sæther, mulighetsutvikler i Haugaland Vekst, Olav Linga, adm.dir Haugaland Kraft, Martha Kold Bakkevik, styreleder HN, Solveig Ege Tengesdal, Fylkesordfører i Rogaland, Øyvind Olsen, prosjektkoordinator, Tormod Karlsen, adm.dir Haugaland Vekst og Asbjørn Birkeland, ordfører i Sauda.

En samlet region ønsker å være ledende på energieffektivisering og utnyttelse av spillvarme fra industriell virksomhet. Målet er flere investeringer og nyetableringer.

Skrevet .

Mulighetsutvikler i Haugaland Vekst, Annette Sæther har stor tro på at nettopp vår region har de beste forutsetningene for å lykkes.

«Vi har en unik kombinasjon av naturressurser, næringsarealer, infrastruktur og bedrifter som Hydro Aluminium Karmøy, Eramet Norway Sauda, Statoil Kårstø, Gassco AS, Gasnor AS, Boliden Odda AS, Tizir Titanium & Iron AS, Haugaland Kraft AS, Sunnhordland Kraftlag, Statkraft AS, A/S Saudafaldene, Røldal-Suldal Kraft AS, Haugaland Næringspark og Aibel.

I klyngen er det i tillegg en rekke teknologileverandører som har lang erfaring med å levere avanserte teknologiløsninger til både energi- og prosessindustrien» sier Sæther i en kommentar.

Regionrådet etablerte i 2016 energiprogrammet «Norwegian Clean Energy Cluster» med den målsetting å stimulere til betydelige industrietableringer i regionen og nasjonalt, basert på regionens energimiks og dens industrielle miljøer.

Styringsgruppen for energiprogrammet består av ordførerne i Tysvær, Karmøy, Sauda og Suldal, fylkesordfører og næringssjef i Rogaland fylke, styreleder i Haugesundregionens næringsforening, styreleder i EnergiRike, administrerende direktør i Haugaland Kraft AS og administrerende direktør i Haugaland Vekst IKS.

Klyngeprosjektet «Grønn prosessindustri – utnyttelse av sidestrømmer» er en av hovedsatsingene innenfor energiprogrammet.

Dette er et Arena klyngeprosjekt