Karmsund havnevesen og havnedirektør Tore Gautesen skal investere 82 millioner og håper å bli Vestlandets storhavn

Skrevet .

– Ambisjonen er å bygge ut havnen til et av Vestlandets viktigste logistikk-knutepunkter. I fremtiden vil vi også være en sentral havneaktør for Bergen og Stavanger-regionene, sier havnedirektør Tore Gautesen til Dagens Næringsliv.

Etableringen skjer på Husøy og terminalen blir ca. 12.000 kvadratmeter stor med en lagringskapasitet på 40.000 tonn. Den skal etter planen stå ferdig om et års tid og leies ut til det nyetablerte selskapet Karmsund Bulkterminal as.

Den første kontrakten er allerede på plass i og med at Biomar skal mellomlagre råvarer til selskapets to fiskeforfabrikker i Norge.

 

Espen Nordstrøm og Torfinn Gaupås er grunderne bak prosjektet. Planen har vært å etablere et lager strategisk plassert på Vestlandet, primært med tanke på fiskeforindustrien.

-Det er store volumer som flyttes og lagres, og da må vi kunne tilby kapasitet. Det er et gigantanlegg vi er i ferd med å etablere og det er vi nødt til å ha om vi skal være med i dette markedet, seir Gaupås til DN.

Han mener Husøy har en unik beliggenhet på Vestlandet, og viser til at all sjøtrafikk går gjennom Karmsundet og passerer den nye terminalen.

 

Les hva «Karmsund» skriver:

http://karmsundavis.no/2014/08/08/karmsund-havnevesen-satser-stort-pa-husoy/

 

Havnedirektør Tore Gautesen sier håndteringen av bulkproduktet er et av de største segmentene i Karmsund trafikkhavn. Han venter en sterk vekst i dette segmentet i årene framover.

Med kortere kjøretid fra Haugesund til Bergen og Stavanger gjennom etablering av Rogfast og Hordfast vil havnen kunne tilby førsteklasses havneologistikk midt mellom de to store Vestlandsbyene, sier han.

Montasje2 - Husøy. Foto av Tor Inge Vormedal. Montasje av Kester Bunyan

Nederst til høyre skal det nye terminalbygget plasseres på Husøy. (Fotomontasje: Tor Inge Vormedal, montasje: Kester Bunyan)

havn (1)

Havnedirektør Tore Gautesen,Espen Nordstrøm i rederiet Navigare og Torfinn Gaupås i Karmsund Bulkterminal underskriver kontrakten