Karmøy-ordfører Åse Simonsen kan opptre både som politi og prest etter forslaget til nye oppgaver til kommunene.

Skrevet .

Kommuner kan få ansvar for barnevern, buss, bryllup og sivile politioppgaver, foreslår regjeringen. Statsminister Ernas Solberg og to av hennes statsråder la fram hovedtrekkene klokka 12 i dag.

Skal du fornye passet? Da må du gå på rådhuset, ikke politistasjonen.

Trenger du en utslippstillatelse? Da trenger du ikke bry deg om staten lenger, men kan sende søknad til din lokale kommune.

Trenger bestemor en rullator? Kommunen kan hjelpe. Du trenger ikke henvende deg til statlige hjelpemiddelsentraler.

Vil dere gifte dere borgerlig? Åse Simonsen og Petter Steen jr. står klar til å vie dere.

Dette kan bli noe av fremtiden for norske innbyggere, dersom regjeringen får den som den vil.

 

Regjeringen foreslår å overføre ansvaret for følgende oppgaver til kommunene:

*Tannhelse

*Rehabilitering

*Basishjelpemidler

*Distrikts psykiatriske senter (DPS) (forsøk)

*Barnevern

*Familievern

*Boligtilskudd

*Varig tilrettelagt arbeid

*Arbeids- og utdanningsreiser

*Finansiering pasienttransport

*Tilskudd frivillighetssentraler

*Forenkling av utmarksforvaltning

*Motorferdsel

*Lokal nærings- og samfunnsutvikling

*Større handlingsrom i plan- og byggesaker

*Tilskudd nærings- og miljøtiltak i skogbruk

*Tilskudd beite, jordbruk, verdensarv

*Konsesjonsbehandling, småkraftverk

*Enkeltutslippstillatelser, forurensingslov

*Naturforvaltning

*Notarialforretninger

*Borgerlige vigsler

*Det åpnes for at storbyene kan ta over ansvaret for videregående skoler og for kollektivtrafikken under bestemte forutsetninger

(©NTB)

 

Kommunalminister Jan Tore Sanner  la i dag frem den såkalte oppgavemeldingen, der det foreslås hvilke oppgaver fremtidens sammenslåtte kommuner kan få.

I tillegg til dagens oppgaver, vil regjeringen flytte en rekke oppgaver som i dag er fylkeskommunale eller statlige til de nye storkommunene (se faktaboks).

– Dette er veldig bra for Bergen og gjør bypolitikken mye mer interessant, i og med at vi får flere oppgaver, sier stortingsrepresentant Erik Skutle (H) til Bergens Tidende.

– Men hva skal fylkeskommunene gjøre på, hvis de mister både tannhelse, kollektivtransport og videregående til storbyene?

– De skal få en del oppgaver fra staten, så vi utarmer ikke fylkeskommunene.

Det er staten som får mindre makt i denne reformen. Jeg tror ikke fylket frivillig vil gi fra seg skoler og kollektiv, men vi i Høyre tror det er rett å flytte beslutningene nærmest mulig folk.

Og da vil Bergen få mer kontroll over egen byutvikling.