Byrådet ønsker at Bergen kommune skal gå inn for Haukeli i høringsrunden om veistrekningene mellom øst og vest, melder BT.

Byrådet ønsker at Bergen kommune skal gå inn for Haukeli i høringsrunden om veistrekningene mellom øst og vest.

Skrevet .

Byrådet i Bergen slutter seg dermed til Statens vegvesen, som i sin utredning anbefaler E-134 som et klart førstevalg, melder Bergens Tidene i sin sak. Statens vegvesen har i samarbeid med Jernbaneverket nå en høringsrunde om veiforbindelser mellom Vestlandet og Østlandet, som avsluttes den 8.mai

«Når den nye forbindelsen over Oslofjorden står ferdig, vil alternativet over Haukelifjell også medføre en effektiv transportrute mot Østfold og videre til Sverige. Bergen kommune vil anbefale at dette alternativet gis høy prioritet.», står det skrevet i uttalelsen etter møte i byrådet i Bergen.

Andrevalget til byrådet er via Hardanger

Skal det utbedres to veier over fjellet, bør den andre være over Hardanger, mener byrådet. «Hardangerbrua er allerede bygd, og det må derfor satses på bedre vinterregularitet over Hardangervidda som et prioritert tiltak. Rv 7 og rv 52 går begge gjennom Hallingdal, og det er ellers små regionale forskjeller på disse to alternativene. I valget mellom Hemsedal og Hardangervidda bør det satses på den raskeste løsningen som er Hardangervidda.»

 

Les hele saken i BT her

E-134 er best for trafikantene