God kur mot sykefravær

04.01.2010
Hvordan er det mulig for en bedrift som trues av permitteringer og nedleggelse å halvere sjukefraværet? Hva smart har Nortura Sandeid funnet på som gjør at de figurerer som utstillingsvindu for Norturas 34 bedrifter landet over? Og som gjør dem til vinner av Arbeidsmiljøprisen 2009?

Av EGIL SEVEREIDE

Sukefravær. Bare nevn ordet og folk tenker skulk, unnasluntring, uføretrygd og pengesluk. Og dårlig arbeidsmiljø.
Likevel er det noen som får det til. Da slakteribedriften Nortura Sandeid ble tildelt Arbeidsmiljøprisen under HMS-konferansen i Haugesund i høst, ble jeg nysgjerrig. Hvordan er det mulig for en bedrift som har nedleggingsspøkelset hengende over seg å redusere sykefraværet fra 7.8 prosent i 2007 til 4.3 prosent i 2009, og å halvere antall skader i samme periode?
Gode informasjonsrutiner, fokus på det positive og økt kompetanse, sier fabrikksjef Brit Randi Stokkevåg, der vi har benket oss rundt møtebordet på kontoret i Sandei d og bedt henne gi de tre vikigste årsakene til suksessen. Avdelingsleder Karl Otto Endresen og driftsassistent Line Grindheim nikker samtykkende. Dette er det fellesskap rundt.
Fabrikksjefen er selv utdannet kjøttskjærer og kjenner produksjonsgangen godt. Hun vet at det er et tungt yrke, som kan bli enda tyngre når arbeidsplassen er truet. Nå- etter flere år med trusler om permitteringer og kutt hengende over seg, ser de lyset i tunnelen. De er over det verste- ikke minst fordi de aldri har latt tungsinnet få overtak, men kontinuerlig jobbet for å gjøre bedriften bedre og til et hyggeligere sted å jobbe.
”96 prosent av bekymringene våre blir det aldri noe av”, sier Britt Randi Stokkevåg, til godlynt latter fra de andre. Dette har de hørt før. Men for Britt Randi er det blitt et ”slogan”. Hun bruker det for å fokusere på mulighetene.
”Alle tider arbeidsplass” sies det på folkemunne. Det er den merkevaren Nortura Sandeid vil selge. Det kommer ikke av seg selv. Det kommer kun gjennom målbevisst jobbing.
-Vi har satt oss selv på skolebenken for å bli bedre ledere, forteller Britt Randi. Lederskiktet er med få unntak rekruttert fra egen virksomhet, og trenger kompetanse for å forstå prosessene bedre. Fabrikksjefen har selv tatt videreutdanning på BI og hennes medarbeidere og tillitsmannsapparatet har også fått en solid dose faglig påfyll. HMS-senteret i Haugesund har vært en viktig støttespiller.
Redusert sykefravær og økt trivsel på jobben har vært strategiske målsettinger de siste årene. Nortura Sandeid har etablert rutiner for oppfølging av sykmeldte som går langt utenpå det som loven foreskriver. Driftsassistent Line Grindheim har som hovedoppgave å være en støtte for linjeledelsen i oppfølgingen av sykmeldte. Den tette oppfølgingen mener avdelingsleder Karl Otto Endresen er viktig for å få arbeidstakere i gang igjen.
-Vi stiller krav til dem, slik at de skal holde livsrytmen, og bl.a. komme seg opp om morgenen, sier Endresen.
Bedriften ”sponser” også behandling på private klinikker for å få ansatte tilbake i jobb. En med skulderskade fikk beskjed om at han måtte vente i tre måneder på MR-undersøkelse ved offentlig sjukehus, men var både sjekket og ferdigoperert ved en privat klinikk før de tre månedene var gått.
En annen ansatt med psykiske plager ble fulgt tett opp, men det viste seg umulig å tilbakeføre vedkommende til sin gamle jobb. Men gjennom samarbeid med NAV fikk den sykmeldte seg jobb i en annen bedrift.
-Vi er rimelig sikre på at denne personen ville vært uføretrygdet i dag om vi ikke hadde stått på, sier Line Grindheim.
Åpen og ærlig dialog med medarbeiderne er også viktig om du skal få til et godt arbeidsmiljø. Særlig i tunge tider.
-Vi har hatt allmøter selv om vi ikke har hatt noe å si. Folk er så sugne på å få vite at det kommer alltid uventede spørsmål. Og du kan merke stillheten senker seg når de ansatte fordyper seg i internavisa i kantina på fredagene, sier Britt Randi Stokkevåg, som understreker betydningen av å bygge samhold i bedriften.
-Vi gjør mye for å få ektefeller og samboere til å interesse seg for bedriften. De inviteres til sosiale sammenkomster så ofte som mulig. Det er med på å sveise oss sammen til en stor familie, sier fabrikksjefen ved Nortura Sandeid.
Hun er stolt over å lede den beste arbeidsmiljøbedriften i Nortura-systemet. Særlig høyt scorer Sandeid-bedriften i forholdet mellom arbeidstaker og nærmeste overordnet.
-Det sier meg at vi har en god dialog oss imellom, sier Stokkevåg.
Her er resepten
1. Systematisk opplæring og kompetanseheving innenfor HMS-området.
Teamsamlinger , kurs og jevnlige møter med IA-representant på fabrikken.
Viderutdanning av ledelsen (Fabrikksjefen har bl.a. gjennomført leder- og personalutviklings program ved BI Oslo)
Grundige vernerunder på bedriften, der alle funn følges opp gjennom et avvikssystem.

2. God dialog og samarbeid mellom ledelse og medarbeidere
Vektlegging på hyppig informasjon i usikre tider. ”Se og bli sett” er hovedparolen. Egen infoavis hver fredag.
Offensiv holdning til utfordringene. Unngikk permitteringer i vår ved at ansatte tok fri uten lønn i stedet. Kom med konstruktive løsningsforslag til konsernledelsen, og har gjennomført ombygging og innført ny teknologi.
Stor sosial aktivitet utenfor jobb. Juleverksted i kantina, ”Ut på tur”-opplegg i sommerhalvåret, årsfest, grillfest og høstfest-alltid med følge. Julemiddag for pensjonister.

3. Bruk av HMS-data i et kontinuerlig forbedringsarbeid
Personalunderesøkelse i konsernet har gitt Nortura Sandeid topp score. Rapporten viser at Sandeid-fabrikken har hatt best utvikling av samtlige 34 Nortura-anlegg fra 2007-2009. Resultatene brukes bevisst overfor kunder og internt under parolen ”Alle tiders arbeidsplass”.
Ombygging av de mest belastende arbeidsstasjonene i nært samarbeid med de involverte.

4. Gode rutiner for oppfølging av sykmeldte
Tett dialog med sykmeldte med sikte på snarlig tilbakeføring eller overgang til andre jobber i eller utenfor fabrikken.
Tett oppfølging av langtidssykmeldte.
Eldre arbeidstakere får lettere arbeid i perioder for å forebygge lidelser.
Sterkt fokus på skadeforbygging. Pilot i Nortura-konsernet for oppbygging av ny database for skaderegistrering.
I en travel høstsesong får alle tilbud om Vacum-massasje (kopping) for å forebygge sykefravær.
3 dagers kurs for ”nesten-pensjonister” m/ektefelle for å lære seg å tackle overgangen til pensjonisttilværelsen
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland