En ny nasjonal strategi  kan gi vekst for vårt regionale havnevesen  

Skrevet .

Havnedirektør Tore Gautesen tror regjeringens nye havnestrategi vil være fordel for Karmsund interkommunale havnevesen (KIH).

Strategien nullstiller inndelingen i stamnetthavn og utpekt havn og fiskerihavn, og åpner for at de havnene som satser får fordeler.

– KIH ligger godt an fordi vi er godt plassert i forhold til både vei og flyplass. Slik jeg ser det blir havneavsnittene som bygger ut god infrastruktur belønnet, sier Gautesen til Haugesunds Avis.

KIH er bare bak Narvik og Bergen i volum, og således er det tredje største sjøområdet i landet målt i godsvolum.

– Vi er allerede et viktig knutpunkt, men vi trenger bedre veier, sier havnedirektøren, og sikter da til Husøyveien.

Les mer her:

http://www.h-avis.no/__Vi_skal_vokse_enda_mer-5-62-4364.html