Ken Cameron har 561 timer bak seg i verdensrommet. Nå kommer han til Haugesund for å fortelle om sine erfaringer.

10. august kommer NASA-astronaut til Haugesund. Døren mellom romfart og subsea skal gjøres høyere

Skrevet .

Målet med besøket er å åpne dører mellom subseateknologi og romfart. Her er mange synergier bransjene kan trekke på. Også interessant rent populærvitenskapelig, heter det i en pressemelding fra arrangøren.

 

Forskningsinstituttet Polytec, HSH, NCE Subsea og Statoil Killingøy er vertskap når NASA-astronaut Ken Cameron kommer til subsea-hovedstaden Haugesund neste uke.

 

Romfart- og subseateknologien har svært mange felles utfordringer, og vi har arbeidet lenge for å skape en kontaktflate for å kunne lære av hverandre. Når Polytec nå har fått dette til i Haugesund, er målet at kunnskapen fra dette nettverket vil gi leverandørindustrien i regionen flere bein å stå på.

 

Haugesunds avis skrev tidligere i vår om at vi har invitert NASA til subseahovedstaden Haugesund. Nå skjer det, og med ingen ringere en astronauten Ken Cameron. Dette er en døråpner for svært mange aktører i subseaklyngen i regionen vår, men også interessant rent populærvitenskapelig.

 

Hovedmålet med besøket er å skape en kontaktflate mellom romteknologi og vårt eget subseamiljø. Bransjene har mye til felles og hittil lite tradisjon for samarbeid. Det har både vårt eget subseamiljø og NASA selv i flere år ønsket å få til, og nå skjer det – og så i Haugesund. Det er vi stolte av.

 

Vi tror mange også har interesse av å høre direkte fra en tidligere astronaut hvordan livet hans har vært med erfaringer fra rommet.

 

Dette kan være en enorm døråpner for leverandørindustrien i regionen, og et åpenbart ledd i vårt arbeid om å gi regionen flere bein å stå på.

 

Tidligere NASA-astronaut Ken Cameron (les mer om Ken Cameron her)  skal være her på et program over to dager.

Første dagen er et seminar som vi har valgt å holde åpent for alle.

Her er mye å ta av, men det som nok er mest interessant for alle- og ikke bare bransjen, er bolkene hvor Cameron forteller om sitt virke som astronaut, og dialogen mellom nordsjødykkeren og astronauten.