Aibel får i oppdrag å del-elektrifisere Kårstø

12.10.2021
Kårstø-anlegget. Foto: Aibel - Øyvind Sætre
Opsjonen i kontrakten kan utløse milliardbeløp til hjørnesteinbedriften
Aibel har fått tildelt en FEED- (Front End Engineering og Design) kontrakt av Equinor, på vegne av operatør Gassco og eier Gassled, for Kårstø Electrification Project (KELP). Det kommer frem i en pressemelding fra Aibel.

-Det planlegges en del-elektrifisering av Kårstø-anlegget og Aibel skal gjennomføre et forprosjekt for å detaljplanlegge en omfattende ombygging og elektrifisering av deler av anlegget. Det planlagte arbeidet omfatter bl.a. bygging av en ny transformatorstasjon og utskifting av gassdrevne kompressorer, heter det i pressemeldingen.

-Denne tildelingen befester Aibels ledende posisjon innen elektrifisering av norske olje- og gass installasjoner til havs og på land. Vi er stolte av å kunne bidra til reduserte utslipp i tråd med industriens ambisjoner, sier konsernsjef Mads Andersen.

Den anslåtte verdien på FEED-oppdraget er på om lag NOK 130 millioner og vil ha en snittbemanning på rundt 85 personer. Prosjektledelse og prosjektering skal utføres ved Aibels kontorer i Haugesund. Forprosjektet har umiddelbar oppstart og skal ferdigstilles ila. september 2022.

Kontrakten inneholder i tillegg to opsjoner, hvorav den en ene omfatter en totalkontrakt på gjennomføringen av prosjektet. Denne vil etter planen besluttes i årsskiftet 2022/23 og dersom opsjonen utøves vil dette kunne gi en kontrakt av betydelig størrelse for Aibel. Et beløp på opsjonen kommer ikke frem i pressemeldingen, men Aibel viser til at de bruker betegnelsen «betydelig størrelse» på kontrakter hvor verdien til Aibel er over 2,5 milliarder norske kroner.

Gjennomføringen av prosjektet vil på det meste sysselsette om lag 600 personer.
Industri
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund