Cegal med sterke resultater etter fusjonen med SYSCO

07.03.2023
Konsernsjef Dagfinn Ringås i Cegal er fornøyd med rekordstor ordreinngang kombinert med solid vekst og lønnsomhet.
Rekordstor ordreinngang kombinert med solid vekst og lønnsomhet gir optimisme for fremtiden
 
Sterk vekst og solid lønnsomhet i siste halvdel av fjoråret. Omsetningen endte på 1,6 milliarder kroner, en vekst på 15% fra 2021.

– Vi har fått et skikkelig moment etter sammenslåingen. Vi vokser raskere enn våre konkurrenter, har mer fornøyde ansatte og vinner flere større avtaler. Slik oppsummerer konsernsjef Dagfinn Ringås fjoråret.

– Vi er slitne og stolte etter et særdeles travelt år med sammenslåingen av SYSCO og Cegal. Samtidig som vi har lagt grunnlaget for et nytt selskap, har vi gjort det bedre enn sammenlignbare selskaper, fortsetter han.

Når 2022 gjøres opp kan Cegal se tilbake på et år der hardt arbeid har gitt flere nye, store avtaler med store konsern både i Norge og globalt. Samtidig som fokus på arbeidsmiljøet har gjort at Cegal har lavere turnover enn sammenlignbare selskaper. Cegals snitt er på 3% turnover i kvartalet, mot bransjesnittet på 5%.

Kampen om IT-konsulenter og teknologer med riktig kompetanse har preget bransjen de siste par årene. Ringås regner med at den vil fortsette de kommende årene.

– Om vi skal vokse videre og vinne nye kunder, må vi beholde våre kolleger og samtidig lykkes med å ansette nye, flinke kolleger. Derfor jobber vi bevisst med å bygge en bedriftskultur der meningsfylt arbeid, sosialt engasjement, læring og kompetanseutvikling står sentralt – sammen med konkurransedyktig lønn og betingelser. Den sterke Cegal-kulturen vi har skapt, har gitt lavere turnover enn det våre konkurrenter opplever, sier Ringås.

Solid lønnsomhet etter fusjonen med SYSCO
Cegal avsluttet fjoråret med en omsetning på 1,626 millioner kroner, en vekst på 24% år over år, opp 27% fra tredje kvartal 2022. I fjerde kvartal endte EBITDA på 99,1 millioner kroner, opp 31% fra fjerde kvartal 2021. For hele året endte EBITDA på 307,6 millioner, en vekst på 5% fra 2021 (294,1 MNOK). Fjoråret ga en EBITDA-margin på 19%.

– Nå er vi også tilbake med god lønnsomhet med en EBITDA-margin på 19%. I løpet av 2022 landet vi strategiske avtaler med blant andre OKEA, Aker BP og Skagerak Energi. I tillegg leverer vi flere IT-tjenester til eksisterende kunder. Begge deler er et resultat av at vi sammen er blitt et større selskap, som har et bredere spekter med kompetanse og tjenester, fortsetter Ringås.

Cegal har strukturert virksomheten i tre forretningsområder; skytjenester, konsulenttjenester og industriell programvare. Alle områdene bidro til den sterke vekster. Skytjenester vokste 17% år over år, konsulenttjenester 21% og programvare 43%.

– Usikkerhet og ustabilitet preger starten av 2023 og i det store bildet kan virksomheter komme til å bruke mindre penger på teknologi og IT-tjenester fremover. På den andre siden er det gjennomgripende endringer i energibransjen som følge av digitalisering, satsing på fornybare energikilder og bruk av ny teknologi. Her ser det ut til at IT-investeringene vil øke, noe Cegal vil merke positivt, sier Ringås og trekker frem målsettingen om å være et ledende globalt teknologiselskap for energisektoren som skal være en viktig bidragsyter til det grønne skiftet.

– Rekordstor ordreinngang kombinert med solid vekst og lønnsomhet gjør at vi er optimistiske til fremtiden og klare for å snu kompleks IT til digital suksess hos både gamle og nye kunder, sier Ringås til slutt.
Teknologi
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund