Startskudd for utdanningsløp innen havvind

03.11.2023
Referansegruppe for havvindkurs: Kristoffer Fagervoll Sortland, fungerende leder for senter for sjøsikkerhet ved HVL, Lene Jørgensen, emneansvarlig og førsteamanuensis ved HVL, Kjetil Jacobsen, prosjektdirektør Deep Wind Offshore, Camilla Remøy Gudmundson, HR- og kommunikasjonsdirektør Karmsund Havn, André Ødegård Eilertsen VP prosjekt og teknologi i Windstaller Alliance og Christopher Haram, leder for innovasjon i Norwegian Offshore Wind Cluster 
Høgskulen på Vestlandet og lokale havvindaktører vil rigge den regionale arbeidsstyrken for en ny storindustri. Nå går de sammen om å utvikle videreutdanningskurs innen havvind og marine operasjoner ved campus i Haugesund.
 
I løpet av neste år skal de to første havvindområdene i Norge tildeles. Ett av disse er Utsira Nord, like utenfor Haugesund. NVE har kartlagt ytterligere 20 nye områder, og pekt ut tre som skal konsekvensutredes. Ett av disse er også like utenfor Haugesund står det i en pressemelding. 

– Vi er i begivenhetens sentrum for flytende havvind i Norge. Det er allerede et solid miljø på Haugalandet, med testturbinene på MetCentre utenfor Karmøy, havvindklyngen Norwegian Offshore Wind i Haugesund og en ledende leverandørindustri. Utbyggingene vil kunne skape tusenvis av arbeidsplasser, og omstillingen krever økt kompetanse innen havvind, sier Lene Jørgensen emneansvarlig for kurset og førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

– Haugalandet har en stolt industritradisjon, god evne til omstilling, nærhet til Utsira Nord og kompetanse fra olje og gass som kan overføres til havvindnæringen. Kompetanseutvikling og relevante utdanningsløp lokalt, spisset mot havvind, vil styrke våre muligheter til å levere, samt befeste Haugalandets posisjon som havvindregion i Norge, sier Kjetil Jacobsen, prosjektdirektør i Deep Wind Offshore.  

Innføring i havvind

Det første kurset, som vil gi en innføring i havvind, er nå åpent for søkere med planlagt oppstart rett over nyttår. Kurset er en del av en større satsing ved HVL, som sammen med en referansegruppe fra industrien også skal utarbeide et kurs med utgangspunkt i sterke fagmiljøer innen maritime operasjoner. 

– Ved å nå komme i gang med et innføringskurs, vil vi bygge erfaring og bli inspirert til å se nye muligheter med utgangspunkt i våre eksisterende studieporteføljer. Kurset kan videreutvikles til et valgfag, eller settes sammen med andre relevante eksisterende emner til en større kurspakke for havvind, sier Jørgensen. 

– For å sikre lokal verdiskaping, må vi legge til rette for omstilling og heve kompetansen. Startskuddet går med innføringskurset, som vil gi grunnleggende kunnskap om havvind. Dette er tilpasset ulike målgrupper og har en fleksibilitet som gjør at folk enkelt kan delta ved siden av jobb. Vi tror kurset er relevant for både nyutdannede, ansatte i leverandørindustrien og i lokale kommuner, sier Jørgensen 

– Det er betryggende å vite hvilken kompetanse leverandørene besitter, særlig for oss som ønsker å rekruttere lokalt. Vi er derfor fornøyde med å kunne bidra til relevante videreutdanningskurs sammen med HVL og andre industriaktører lokalt, sier Kjetil Jakobsen, prosjektdirektør i Deep Wind Offshore - som selv har 30 års erfaring fra Aibel i Haugesund.  

Referansegruppen for det nye havvindkurset består av Karmsund Havn, Deep Wind Offshore, Windstaller Alliance og Norwegian Offshore Wind Cluster.

Stort behov for arbeidskraft

En nylig rapport fra Menon Economics anslår at det vil være et sysselsettingsbehov i havvindnæringen på nærmere 16 000 personer i 2030 og omkring 25 000 i 2035. 

– Det er antatt at om lag 40% av havvindsnæringen er sammenfallende med verdikjeden innen olje og gass. Dette er verdikjeder som er veletablert i vår region der vi har høy kompetanse og lang erfaring å vise til. Vi ser likevel et behov for å ytterligere styrke og utvikle utstyr og kompetanse på tvers av flere disipliner. Vi skal utfordre og flytte grenser ved å bygge på kjent kunnskap. Det er viktig at vi spiller på lag med næringslivet og utdanningsinstitusjonene for å etablere spennende, nyskapende og velrennomerte utdannelser som er relevante for industrien i årene som kommer, sier Camilla Remøy Gudmundson, HR- og kommunikasjonsdirektør i Karmsund Havn.

Høgskolen på Vestlandet fikk tidligere i år tildelt 4,3 millioner fra maritimt bransjeprogram underlagt Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, hvor deler av midlene var tiltenkt havvindrelaterte kurs med Deep Wind Offshore, Østensjø Rederi og Maritim Forum som samarbeidspartnere. 

– HVL er glad for å kunne samarbeide med bransjen for å utvikle disse kursene. I tillegg til havvind-kurset, skal det også utvikles flere kurs for maritim næring. Dette er små, fleksible og enkeltstående moduler som passer for folk i jobb til lands og til havs, sier Jørgensen.  

Tematikk i kursene:
*Grønn skipsfart, nye og mer miljøvennlige fremdriftssystem og energikjelder.
*Grønn omstilling innen utvikling, bygging og drift av marine fartøy og havbaserte installasjoner.
*Ledelsesfag som er tilpasset maritim næring og som inkluderer tema som endrings-, prosjekt-, og prestasjonsledelse og flerkulturelle team.
*Informasjonstrygghet/cybersecurity relevant for skips-, verft- og leverandørindustrien

 
Utdanning
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund