Rekordlav ledighet!

01.11.2019
Aldri før har det vært færre arbeidsledige i nordfylket.
Vi har sjekket bakover i tallene, og vi nærmer oss nå faktisk rekordlave nivå på ledighet for Nord-Rogaland sin del. Det at Haugesund ligger lavere enn de store kommunene i sør-fylket er jo i seg selv en rekord, jeg ikke har vært med på tidligere. Og nå har det jo også vedvart over noe tid. Så det er vanskelig å ikke glede seg veldig over dette. Fortsetter dette noen mndr. til, så går vi som sagt mot rekordlave ledighetstall, sier leder for NAV Marked i Nord Rogaland; Elisabeth Lie-Nilsen 

 

Størst nedgang har Karmøy som har en nedgang på 27% for de helt ledige sammenlignet med i fjor samme mnd. – og de ligger nå på lave 1,6% helt ledige. Som forrige mnd. ligger alle våre kommuner under fylkessnittet som er på 2,2% helt ledige. Haugesund har nå 2,1% helt ledige arbeidssøkere etterfulgt av Karmøy med 1,6%, Tysvær og Vindafjord med 1,5% helt ledige arbeidssøkere. Nederst finner vi Bokn med 1,4%, Sauda med 1,3% og helt nederst  - som vanlig Suldal med 0,9% helt ledige arbeidssøkere.  Når vi sammenligner med samme mnd. i fjor, så er antall helt ledige personer redusert med 265 personer, sier Lie-Nilsen.

Tiltak:

Antall arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak har en liten økning og det er nå 195 arbeidssøkere på tiltak i sum. Dette er 78 personer færre på tiltak enn samme mnd. i fjor.  

 

Bruttoledighet:

Bruttoledigheten – de helt ledige pluss de på tiltak,  ser da slik ut:

 

Haugesund: 2,6% bruttoledighet

Rogaland: 2,6% bruttoledighet

Karmøy: 1,9% bruttoledighet

Tysvær: 1,8 % bruttoledighet

Vindafjord: 1,8% bruttoledighet

Sauda: 1,5% bruttoledighet

Bokn, Suldal og Utsira: Bruttotall oppgis ikke – pga. lave tall

 

I brutto ledighet ligger Haugesund nå på fylkessnittet, mens alle de andre kommunene ligger under.

 

Samlet i Nord-Rogaland er det nå brutto 343 færre personer ledige - sammenlignet med oktober i 2018.

 

Varsel om nedbemanning

For første mnd. siden april har vi mottatt varsel om nedbemanninger. Varslene er fra 3 bedrifter; 2 innen bygg/anlegg –  70 varslede permitteringer og 17 oppsigelser, og 1 konkurs innen Transportbransjen for 12 personer. Så gjenstår det å se om disse blir effektuert fullt ut.  Vi ser også en del ikke varslingspliktige enkelt permitteringer og oppsigelser. Men disse er vanlige å se på denne tiden av året.

 

Tilgang på stillinger:  

Mens fylket som helhet har en liten oppgang i antall utlyste stillinger på 4% (3574 stillinger), har vi i  sum i Nord-Rogaland en litt  større oppgang på 17,5%  (632 stillinger).  Denne mnd. er det Suldal, Bokn,  Haugesund og Tysvær som trekker opp tallet på utlyste stillinger, mens de andre kommunene har nedgang i utlyste stillinger sammenlignet med samme tid i fjor.  Det er flest utlyste stillinger innen «Barne- og ungdomsarbeid» , «Helse, pleie og omsorg», «Ingeniør og IKT-fag» og «Bygg og anlegg»  i Nord-Rogaland i oktober.   

 

Vi har også i oktober hatt fin flyt av stillinger som meldes direkte til NAV. En liten overvekt av stillinger  innen industri, bygg og anlegg -  også denne mnd. har vi fått oppdrag fra de fleste bransjer,  med god spredning på yrkene. Så for oss ser det ut til at aktiviteten er god innen de fleste bransjene på Haugalandet nå.

 

Slik det nå ser ut fra vårt ståsted, så kunne nok ledigheten gått enda noe mer ned dersom vi hadde hatt tilgang til flere personer med riktig etterspurt kompetanse. Når vi får tak i personer med  industrierfaring eller erfaring fra bygg/anlegg – og spesielt dersom vi finner dem med fagbrev, så får vi stort sett formidlet disse kandidatene videre raskt. Men her er det nå lite tilgjengelig arbeidskraft over hele landet.  Dette gjelder for så vidt også flere bransjer, for eksempel innen transport, og «ingeniør og IKT»-bransjen. Men det er fortsatt slik at det er noe sirkulasjon i ledigheten også innen disse yrkene, så man kan være heldig å få tak i en og annen innimellom. Så vi ønsker at bedrifter som har arbeidskraftsbehov tar kontakt med oss, så kan vi se hva vi ev. kan få til å samarbeide om. Det finnes fortsatt personer med alternativ kompetanse eller del kompetanse som kanskje kan være nyttig for bedriftene. Og vi samarbeider svært gjerne med dem om dette, sier Lie Nilsen i NAv 

 
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund