Vibecke Beyer fra Pacta AS vektla viktigheten av å fakturere til rett tid under næringsforeningens frokostkurs.

Vibecke Beyer fra Pacta AS vektla viktigheten av å fakturere til rett tid under næringsforeningens frokostkurs.

Skrevet .

Næringsforeningens frokostkurs på Scandic handlet denne gang om bedriftens salgs- og kredittpolitikk. Vibecke Beyer fra Pacta AS gikk gjennom lover og regler knyttet til fakturering og betalingsoppfølging, og vektla i sitt innlegg viktigheten av å få fakturaen ut så snart varen eller tjenesten er levert. Her ligger det mye skult kredittid og mange synder her i følge Beyer, noe som fører til større risiko for tap på fordringer. I tillegg kan en få misfornøyde kunder som har planlagt å betale for varene på et gitt tidspunkt. «Dette er egentlig en misforstått snillhet eller ydmykhet fra bedriftene, som kanskje tenker at ekstra lang kredittid fører til større grad av goodwill» sa Beyer til deltakerne på kurset. Hun mente at 10-14 dager er tilstrekkelig kredittid å gi kundene, med mindre det er særskilte grunner for å utvide denne.

Beyer trakk frem kvalitet i salgsarbeide som en viktig faktor for å unngå konflikter i etterkant. Hun trakk frem kontrakt og leveringsseddel som steder der en bør klargjøre kredittid, leveringsbetingelser, og eventuelt pant i varelager. Et godt samarbeide mellom økonomi og salgsavdeling er essensilelt for å få dette på skinner i følge Beyer, som også oppfordret publikum til å bruke tilgjengelige kredittopplysninger ved etablering av nye kunder en ikke har kjennskap til.

Pacta forside