Vær så snill: Ring NAV!

17.12.2019
Foto: karmøynytt.no
"Vær så snill- ring NAV om dere har ledige stillinger", skriver næringssjef Per Velde i Karmøy i denne kronikken.
På «Bedriftenes dag» i oktober, oppfordret finansminister Siv Jensen de næringsdrivende: «Vær så snill – ring NAV». Vi gjentar oppfordringen. Særlig nå i forkant av juleferien, hvor flere av våre lovende unge kommer hjem til sine familier på velfortjent juleferie fra studier eller jobb andre steder. Dessverre «glemmer» næringsdrivende i vår region å lyse ut ledige stillinger. Dette er gjelder i særlig grad næringsdrivende i Karmøy kommune, hvor kun rundt halvparten av ledige stillinger gjøres kjent og publiseres i offentlige medier. Bedriftens egen internettside er ikke tilstrekkelig.


NAV har Norges største stillingsportal, «arbeidsplassen.no», og her er det gratis for næringsdrivende å publisere sine ledige stillinger. Det gir arbeidssøkende muligheter til å søke hvilke stillinger som er ledige på Haugalandet, og kan ta videre kontakt med bedriften. For øyeblikket er det registrert 508 ledige stillinger på Haugalandet i «arbeidsplassen.no». 367 av disse er i virksomheter i Haugesund og kun 65 er i Karmøy.


Haugesund har noen flere arbeidsplasser enn Karmøy, og det er derfor underlig at antall ledige stillinger i Haugesund er over 5 ganger høyere enn i Karmøy. Undersøkelser som er gjort i samarbeid med Karmøynytt og Perceptor (2019) viser at kun halvparten av ledige stillinger i Karmøybedriftene blir lyst ut og publisert. Rekruttering gjennom nettverket av venner og kjente utgjør den andre halvparten. Dette på tross av at de virksomhetene som rekrutterer gjennom utlysning rapporterer at de kan velge mellom flere gode kandidater, treffer bedre, og gir mer riktig og relevant kompetanse.


Det er viktig vi er klar over at vår region ikke klarer samme vekst i verdiskapingen som våre store naboer i sør og nord. Bergensregionen har hatt en vekst fra 2010 til 2018 på 41 prosent, Stavangerregionen 59 prosent og Haugalandet 32 prosent. Isolert sett har Haugesund klart 42 prosent, Tysvær 33 prosent, mens Karmøy har kun hatt en vekst på 5 prosent. (Kilde Menon, 2019). Situasjonen er ytterligere mer bekymringsfull om verdiskapingen fordeles pr. innbygger, som er et parameter som indikerer regionens økonomiske evne til å finansiere velferdsmodellen.


Det er «folk» i kombinasjon med investeringer som skaper verdier og arbeidsplasser. I en tid meg lav arbeidsledighet, er det derfor også viktig at vi er oppmerksom på at finansdirektørene i de 500 største virksomhetene i Norge har høye forventninger til fremtidige investeringer, men er bekymret for tilgang på arbeidskraft (Kilde: Deloittes CFO-undersøkelse, 3. kv. 2019). Dette betyr at virksomhetene i de store byene vil kjempe hardt om arbeidskraften framover. Derfor gjentas oppfordringen: «Vær så snill – kontakt NAV» og registrer alle ledige stillinger. Ha julegløggen klar og inviter alle interesserte som er hjemme på juleferie til en uformell jobbprat.Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Hatteland
A. Utvik
Sparebank 1 SR-bank
Hydro
Eurojuris Haugesund