-Strategi er en kontinuerlig prosess

21.09.2012
- Du må ha hendene på rattet og svinge når du ser mulighetene. Strategi er ikke et engangsdokument, men en kontinuerlig prosess, sa tidligere BI-direktør Bjørn Bugge til en fullsatt Styrestall Haugalandet.
Stinn brakke; nærmere seksti kvinner og menn hadde benket seg i Haugaland Krafts lokaler for å høre Bugge og leder i Maritime Colors, Caroline Stensland, snakke om strategi i teori og praksis.

Bugge valgte en filosofisk tilnærming til tema og tok utgangspunkt i antikkens hærførere og deres bruk av strategi i krig.

"Unngå slag dersom ikke all forhold ligger til rette for å vinne", er et av sitatene som Bugge mener har full gyldighet i dag. .

- Lær deg selv, din bedrift og markedet å kjenne. Uten analyser får du heller ikke det rette beslutningsgrunnlaget, sa Bugge som selv har vært med i styret i rundt femti bedrifter i regionen.

Han minnet om styrets viktigste oppgave, som er å ansatte og/eller avskjedige daglig leder. Selv anser han som en sine viktigste oppgaver å hele tiden stille spørsmål.

- Tør du ikke å spørre, får du heller ikke de rette svarene. De må du ofte tvinge fram, sa Bugge, som mente strategi i kortform var spørsmålene: "Why" and "how?".

Caroline Stensland har lang erfaring fra analysearbeid og prosjektledelse i Mediehuset Haugesunds Avis, og er nå leder av Maritime Colours i Haugesund.

Caroline brukte foredraget sitt til å dele erfaringer med de fremmøtte om hvordan hun jobber fram et godt beslutningsgrunnlag til styret. Og ikke minst- hvordan hun jobber for å gjennomføre strategiene som er valgt.

Til slutt viste hun en plansje om hva som skiller de gode lederne fra de mindre gode.

Den er så tankevekkende at den gjengir vi i sin helhet.

The manager administers; the leader innovates
The manager mantains: the leader develops
The manager focuses on structure and systems; the leader focuses on people
The manager relies on control; the leader inspires in trust
The manageer has a short- range view; the leader has a long-range perspective
The manager asks how and when; the leader asks what and why
The manager has his eye always on the bottom line; the leader has his eye on the horizon
The manager imitates; the leader originates
The manager accepts the status quo; the leader challenges it
The manager does things right; the leader does the right thing.
Vil du motta nyhetsbrev og invitasjoner?
Arrow

Hovedsamarbeidspartnere

Haubo
A.Utvik as
SPV
Karmsund havn
Vassbakk & stol
Sysco
Haugesund sparebank
Haugaland Kraft
Gassco
Dnb
Tveit
Hatteland