Skrevet .

Tid / sted: Onsdag 29. mai fra kl.18.00 til kl.21.00 hos Haugaland Kraft, kantinen.  
VIL DU BLI TRAINEE I ET BEDRIFTSSTYRE?

Haugesundregionens Næringsforening har gjennom konseptet Styrestall gitt etablerte og uerfarne styremedlemmer en mulighet til å øke sin kompetanse. Hensikten har vært å tilby bedrifter i regionen et økt tilfang av ressurspersoner som kan gjøre en jobb i styrerom på Haugalandet. I dag består styrestallen av ca. 80 personer, noen med solid styreerfaring,  og noen med liten eller ingen erfaring fra styreverv.

Det er en kjent sak at veldig mange bedriftsledere velger styremedlemmer de kjenner fra før. Det gjør det vanskelig for nye å få innpass. Derfor har vi jobbet med å få på plass en traineeordning, der bedrifter kan «prøve ut» potensielle styremedlemmer over en periode. Det gir muligheter for økt kompetanse i styrerommet, samtidig som nye kandidater får lære praktisk styrearbeid.  Etter prøvetiden står bedrift/kandidat  fritt til å bestemme om «forholdet» skal fortsette eller avsluttes.

Vi har bedt  advokat  Thor Harald Eikje vurdere de juridisk sidene av en slik traineeordning, og hans betenkning viser at dette er en ordning det er fullt mulig å gjennomføre. Det nye styremedlemmet får ingen formell funksjon i styret og således intet ansvar, men kan bidra med kompetanse og samtidig få erfaring fra praktisk styrearbeid.  På det grunnlag inviterer vi en samling onsdag 29. mai fra kl. 18-21 i Haugaland Krafts lokaler.
NB! Begrenset antall plasser.  

Samlingen gjennomføres som en speedmeeting, der interesserte bedrifter får møte et antall kandidatersom de ut fra innsendte CV’er finner interessante å snakke videre med. Vi har allerede et titalls bedrifter/organisasjoner som er interessert i å ta inn en trainee i styret. For å gjennomføre et slikt prosjekt er vi avhengig av respons fra dere.
Her får dere en fin mulighet til å lære praktisk styrearbeid og bygge nettverk som kanskje kan resultere i aktive styreverv.  

Pris for deltakelse er  kr 400,- pr pers. (medlemmer av HN, Styrestall og Kvinnovasjon). For ikke-medlemmer kr 700,-.
Påmeldingsfrist : 14. mai
Påmelding: https://rrsenter.wufoo.com/forms/styretrainee/  

Hovedsamarbeidspartner Styrestall er Handelsbanken
[[wysiwyg_imageupload:133:height=59,width=218]]