Maritim utdanning, Sjukepleierutdanning, Grunnskolelærerutdanning og Økonomi og administrasjon er populære studier på HSH i år.

Skrevet .

Årets opptakstall fra Samordna opptak viser at HSH i år har langt flere kvalifiserte søkere enn noen gang før. Og hele ni studier har poenggrense.

– Vi har aldri hatt så mange studier med poenggrense før. Det viser at vi har mange gode og kvalifiserte søkere i år. Det gleder vi oss over, sier studiesjef Gro Nesheim i HSH.

Hun forteller at de vanskeligste studiene å komme inn på er Økonomi og administrasjon på deltid og Maritim utdanning. Her er poenggrensene høyest.

– Økonomi og administrasjon på deltid er en pilot som vi prøver ut i år. Her har vi 10 studieplasser og søkertallene viser at dette er noe mange vil gå på. Poenggrensene er veldig høye i år. Vi må nok vurdere å øke tallet på studieplasser til neste år slik at flere får muligheten til å studere dette.

Nesheim gleder seg også over at Sjukepleierutdanningene får høyere og høyere poenggrense. Det samme med Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.

– Vi gir langt flere tilbud om studieplass på lærerutdanningene våre. Det er bra.

For Faglærerutdanningen i musikk er situasjonen annerledes.

– Dette er en flott utdanning. Vi skulle ønske at vi hadde flere søkere her, men vi vil nok få flere søkere gjennom sommeren når vi lyser ut ledige studieplasser.

For ingeniørutdanningene er situasjonen blitt lysere.

– Vi har en nedgang i antall tilbud om studieplass gjennom Samordna opptak. Men langt mindre enn det vi trodde da vi fikk søkertallene i april. Det handler om at vi har flere kvalifiserte søkere i år.

– I tillegg kommer mange søkere inn via vårt realfagskurs som går nå i sommer her på HSH.

De samla tallene fra Samordna opptak viser at høgskolen i år sender ut færre tilbud om studieplass enn i fjor – til tross for gode søkertall.

– Vi sendte ut flere tilbud om studieplass i fjor og det skyldtes at vi overbooket en god del mer. Det har vi ikke gjort i så stor grad i år, sier studiesjef Gro Nesheim.

– En hovedgrunn til det er at vi har langt flere kvalifiserte søkere i år. Vi har faktisk 30 prosent flere kvalifiserte søkere i år sammenliknet med fjoråret. Det synes vi er veldig bra.

Studiesjefen ser også at HSH sine fire masterutdanninger har god søking og i underkant av 100 søkere får tilbud om studieplass her. Det samme antallet får tilbud om studieplass på Praktisk Pedagogisk Utdanning.

– Det er en solid utdanning som har høye søkertall hvert år. Her er konkurransen om studieplassene veldig stor.

I tiden fremover vil HSH legge ut ledige studieplasser fortløpende på Samordna opptak sine nettsider.

Årets opptakstall viser at de nye HSH-studentene i all hovedsak kommer fra Sunnhordland og Haugalandet.

Høstens studiestart på HSH er tirsdag 18. august