Spenningen er utløst. Aibel vant Dvalin-kontrakten. Byggearbeidet skal skje i Haugesund

Skrevet .

– Dette er et svært viktig oppdrag for oss og synliggjør vår sterke og forbedrede konkurranseevne i et fremdeles utfordrende marked, sier konsernsjef Jan Skogseth i Aibel.
Dvalin-produksjonen skal gå til Heidrun-plattformen i Norskehavet. Tildelingen i dag innebærer at Aibel skal bygge to nye moduler som skal installeres på Heidrun-plattformen. Disse er på henholdsvis 4.000 tonn (M40) og 400 tonn (H25). H25 skal installeres i 2018, mens M40 skal installeres i 2019. I tillegg til bygging av modulene skal Aibel rydde arealet på Heidrun og forestå integrasjonen på plattformen.

Prosjektet skal styres fra Aibels kontor i Oslo, der prosjekteringsarbeidet starter umiddelbart. Selve byggearbeidet vil bli utført på selskapets verft i Haugesund. På topp vil prosjektet kreve en bemanning på cirka 700 personer. Dette inkluderer prosjektering, bygging og arbeidet offshore.
Oppfølger
Aibel har tidligere stått for store ombygginger for eksempel på Troll-plattformen.
– Dvalin-jobben er i samme gate og vil vise vår styrke når det gjelder å kombinere selskapets kompetanse innen nybygg og modifikasjoner. Med vår erfaring på denne typen jobber, samt de gode tilbakemeldingene vi
fikk etter Troll-jobben, ser vi nå fram til å ta fatt på Dvalin-oppdraget, sier Nils Arne Hatleskog, konserndirektør for Feltutviklingi en pressemelding.