Haugalandskonferansen er Næringsforeningens viktigste enkeltarrangement og har oppnådd en sterk status i regionen.

Et aktivt år med gode resultater, er hovedkonklusjonen i beretning og regnskap for HN i 2016.

Skrevet .

Foreningen har nærmere 450 medlemsbedrifter og representerer som paraplyorganisasjon for hele regionen, rundt 1500 bedrifter fra Odda i øst til Utsira i vest.

HN har gjennom media, i utvalg og gjennom andre kanaler vært en pådriver for viktige samferdsels- og samfunnsprosjekter i regionen, og har gjennom flere år bygd opp en stor portefølje av arrangementer av ulikt slag.

Haugalandskonferansen er foreningens viktigste arrangement og i 2016 samlet dette store arrangementer over 600 personer i Scandic Maritim.

Økonomisk står foreningen sterkt og kan legge fram et resultat for generalforsamlingen på vel 700.000 kroner av en omsetning på knapt 9 millioner.

Det er godt over budsjett og gir foreningen nye tilskudd til egenkapitalen, som nå er kommet opp i over 5 millioner kroner.

Denne kapitalen gir foreningen stor handlefrihet i årene framover, heter det i årsberetningen.

Generalforsamlingen avholdes i DNB Haugesund onsdag 26. april

 

Styrets beretning og regnskap 2016