Bourbon Borgstein, hjemmehørende i Fosnavåg på Mørekysten, er et av skipene som nå søker lykken i et overmettet marked i Nordsjøen

Siden i sommer er det kommet 16 nye skip inn i spot-markedet i Nordsjøen. Ratene skraper igjen bunnen, sier Haugesunds-megler

Skrevet .
– Nå er flere skip i opplag dessverre eneste utvei for at markedet skal komme i balanse, sier Bjørgulf Lea i Uno Offshore til sysla.no

Ifølge Haugesunds-megleren er det i dag totalt 46 ankerhåndteringsskip (AHTS) og 70 forsyningsskip (PSV) i spot-markedet på engelsk og norsk side av Nordsjøen.

Det er henholdsvis ti og seks skip flere enn før sommeren, ifølge Lea.

De fleste av de nye skipene er ikke norskeide, men konkurrerer om de samme jobbene som de norske rederiene.

Hovedgrunnen til ny-ankomstene, er redusert aktivitet i andre regioner, og at Nordsjøen er det eneste markedet med et velfungerende spot-marked.

– Derfor prøver de lykken her i stedet for å være uvirksomme andre steder, sier Lea.

Les mer:

http://sysla.no/2016/08/24/maritim/de-oversvommer-et-allerede-mettet-marked_146415/