Et av investor Johan H. Andresens hjertebarn, det norske oljeservicekonsernet Aibel med Haugesund som største driftsenhet, får nye eiere.

Skrevet .

Andresens investeringsselskap Ferd, og private equity-fondet Herkules, har inngått en avtale med det svenske private equity-konglomeratet Ratos om salg av 50 prosent av aksjene i Aibel.

Kjøpesummen for 100 prosent av Aibel (enterprise value) er oppgitt til 8,6 milliarder kroner.

Selv er Andresen meget fornøyd med avtalen med svenskene:

Fakta om Aibel

Har cirka 8.000 medarbeidere i Norge og i Asia, hvorav cirka 2.400 er innleide.

Haugesund er største lokasjobn med vel 2000 medarbeidere.

Selskapet vil i 2012 få en omsetning på over 10 milliarder kroner.

Selskapets hovedvirksomhet er innen løpende vedlikehold, ombygging og nybygging av olje- og gassplattformer og -anlegg offshore, og kundene er i hovedsak de store oljeselskapene på norsk kontinentalsokkel.

Aibel har i dag en ordrereserve på 23 milliarder kroner pluss opsjoner på ytterligere cirka 20 milliarder kroner.

Ikke gærnt! Kick-ass returns og meget renommert ny partner for Ferd når vi reinvesterer i stjernen, tvitrer Andresen tirsdag morgen.

Herkules ut av Aibel

Herkules, som i dag kontrollerer cirka 50 prosent av Aibel gjennom sitt Fond II og en Special purpose vehicle, selger seg som følge av avtalen helt ut av selskapet.

Ferd inngår samtidig et partnerskap med Ratos.

Det innebærer at de to selskapene vil eie 50 prosent hver i Aibel. Ferd eier i dag cirka 50 prosent av Aibel direkte, i tillegg til at selskapet eier cirka 60 prosent av kapitalen i Herkules Fond II.

Ratos´ vil selv eie cirka 32 prosent, mens det svenske Sjätte AP-fonden vil eie cirka 18 prosent. Ratos ivaretar imidlertid Sjätte AP-fondens eierinteresser slik at selskapet dermed vil representere 50 prosent av de totale eierinteressene i Aibel.

Ville være med videre

Ferd og Herkules i høst vurdert alternative eierløsninger for Aibel. For mens Herkules har ønsket å selge seg ut av selskapet, har Ferd ønsket å være med videre som eier av Aibel.

– Ratos er en meget god partner for Ferd for å kunne utvikle Aibel videre. Ferd og Ratos har kompetanse og finansielle ressurser som vil gjøre Aibel enda bedre i stand til å realisere den strategien som selskapet har fulgt i de senere årene samt til å utvikle nye forretningsmuligheter, sier konsernsjef John Giverholt i Ferd.

Ratos, som fra før av har beina godt plantet i Norge, med eierskap i Arcus, Jøtul og Håg, er fornøyd med å komme inn i selskapet som Ferd-eier Andresen omtaler som stjernen.

– Vi har fulgt bransjen og Aibel i flere år og er derfor svært fornøyd med at vi nå får være med å videreutvikle selskapet sammen med Ferd, sier administrerende direktør Susanna Campbell i Ratos.