Selv om det vil koste en milliard kroner mer å bygge en ekstra lang tunnel under Haukelifjell, øker også den samfunnsøkonomiske nytten med nær en milliard.

Skrevet .

Det viser en beregning som konsulentselskapet Analyse & Strategi har utført for E 134 Haukelivegen AS, i følge Haugesunds Avis.

Ifølge beregningen vil en slik utbygging koste 6,88 milliarder kroner og gi en samfunnsøkonomisk nytte 6,82 milliarder.

– For alle praktiske formål må nytte og kostnad sies å balansere, skriver Analyse & Strategi.

Den alternative traseen mellom Liamyrane i Røldal og Vågslid, utviklet av E 134 Haukelivegen AS, går sørvest for Kjelavatnet, og gir en innkorting på to kilometer.

 

Daglig leder Børge Skårdal sier at hovedstrategien fortsatt er å kjøre videre med Vegvesenets planer (med en kortere tunnel, og hvor kolonnekjøring ikke kan utelukkes).

Dette gir hakket bedre samfunnsøkonomisk nytte, men vintersikker er den altså ikke.

– Men, legger Skårdal til, hvis det er politisk vilje til å investere mer, ønsker vi en best mulig løsning på Haukelifjell. Det er klart.

 

Les hva Bergens Tidende skriver

http://www.bt.no/nyheter/trafikk/Slik-kan-Haukeli-bli-raskeste-vei-til-Oslo-3176225.html